Aad de Kool nieuwe bestuurder van WZU Veluwe

Aad de Kool is de nieuwe bestuurder van WZU Veluwe. Hij volgt José Geertsema op, die ruimte maakt voor de voorbereiding van de voorgenomen fusie met Lelie zorggroep. Aad de Kool is op 25 juni gestart in zijn nieuwe functie.

Aad werkte tot voor kort als manager extramurale zorg bij Lelie zorggroep. In Rotterdam, Katwijk en Ridderkerk gaf hij leiding aan de divisies thuiszorg en hulpverlening van de organisatie. Graag maakt hij de overstap naar de Veluwe om daar als nieuwe bestuurder de organisatie te leiden naar een nieuwe fase.

Verdere fusievoorbereidingen
Vorig bestuurder José Geertsema maakt met haar vertrek ruimte voor de verdere fusievoorbereidingen tussen WZU Veluwe en Lelie zorggroep. De twee organisaties hebben het voornemen om per 1 januari 2025 te fuseren. Momenteel loopt het traject voor goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vertrouwen in de toekomst
De Raad van Toezicht van WZU Veluwe is blij met de benoeming van De Kool. ‘Wij hebben vertrouwen in de samenwerking met Aad en zijn rol in de integratie met Lelie zorggroep’, zegt voorzitter Arnold Huijgen. ‘Op weg naar de nieuwe organisatie zijn er de komende maanden nog stappen te zetten en we houden oog op de mooie gezamenlijke toekomst die voor ons ligt.’

Bestuurder José Geertsema verlaat per 1 september 2024 WZU Veluwe. Daarmee maakt zij ruimte voor de integratie van WZU Veluwe en Lelie zorggroep, die het voornemen hebben om per 1 januari 2025 fuseren.

Natuurlijk moment
Per 1 september start de voorbereiding van de integratie tussen beide organisaties. De directeuren die na de fusiedatum de verschillende onderdelen van de fusieorganisatie aansturen, gaan na de zomer aan de slag als kwartiermaker. Dat maakt het voor José Geertsema een natuurlijk moment om te vertrekken.

Intensieve periode
Geertsema startte in september 2022 als Raad van Bestuur bij WZU Veluwe. Vrijwel meteen brak een intensieve periode aan binnen de organisatie, die er uiteindelijk toe leidde dat begin 2024 een noodzakelijke fusie werd aangekondigd.

Hoop en perspectief
José Geertsema neemt met gemengde gevoelens afscheid van WZU Veluwe. “Ik ben dankbaar dat met de fusie christelijke ouderenzorg op de Veluwe geborgd blijft. Ik ben blij met de hoop en het perspectief die er is door de juridische fusie met Lelie zorggroep. Tegelijkertijd betekent de fusie ook het afscheid van WZU Veluwe, dat per 1 januari opgaat in de nieuwe organisatie.”

Dankbaar
De Raad van Toezicht is José dankbaar voor het vele, moeilijke en vaak eenzame werk dat zij in de afgelopen twee jaar als bestuurder voor WZU Veluwe heeft verricht. Het perspectief was bij de start geheel anders dan in de werkelijkheid nodig bleek te zijn. “We hebben veel respect voor de wijze waarop zij dit heeft gedaan”, zegt voorzitter Arnold Huijgen. “Zij heeft grote inzet en flexibiliteit getoond en consequent de belangen van WZU Veluwe voorop gezet. We zijn trots op haar én alle collega’s van WZU Veluwe en zullen er vanuit onze zijde alles aan doen om de fusie in goede banen te leiden.”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese