Eper wethouder Lia de Waard wordt directeur Zorg bij WZU Veluwe

Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs van gemeente Epe treedt in dienst bij WZU Veluwe. Zij gaat per 15 augustus aan de slag als directeur Zorg.

Als wethouder was Lia de Waard onder meer verantwoordelijk voor zorg en welzijn en cultuur. “Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor de Eper samenleving”, zegt zij. “Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging om vanuit een andere rol daar verder aan te werken.”

Opgave ouderenzorg
Bestuurder José Geertsema van WZU Veluwe is blij met de overstap die Lia de Waard maakt. “We staan in onze organisatie en samen in de regio voor de opgave om de ouderenzorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Samen met Lia maken we ons daar graag sterk voor.”

Directieteam
WZU Veluwe is bezig met het vormen van een klein directieteam om de organisatie goed en efficiënt aan te kunnen sturen. Egbert van der Steege, die al langer bij WZU Veluwe werkt, is per 1 juli benoemd tot directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed. “Ook op het gebied van woon- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers willen en moeten we stappen zetten richting de toekomst. Ik lever daar graag een bijdrage aan.”

José Geertsema is dankbaar voor beide benoemingen: “Ik zie met vertrouwen uit naar onze samenwerking.”

WZU Veluwe maakt een onrustige periode door. Nadat bestuurder José Geertsema in september vorig jaar startte, kwamen problemen aan het licht. Herstel is inmiddels ingezet. De Raad van Toezicht doet in het belang van de toekomst van de zorgorganisatie een stap opzij.

Al lange tijd is er binnen WZU Veluwe sprake van onwenselijke situaties, zowel in de dagelijkse praktijk van omgaan met elkaar als in de bedrijfsvoering. Deze hebben in de eerste helft van 2022 ernstige vormen aangenomen. Eind 2022 en begin 2023 heeft de organisatie daarom stevige interventies ingezet, meldt bestuurder José Geertsema. “Met elkaar hebben we een begin gemaakt van werken aan herstel. Samen hebben we hierin eerste stappen gezet, waarvan we nu voorzichtig positief resultaat zien.”

Ruimte maken voor toekomst
In de Raad van Toezicht is de afgelopen maanden veel gesproken over de situatie. Dit heeft ertoe geleid dat de voltallige Raad heeft besloten de functie neer te leggen. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we als Raad van Toezicht de verdere ontwikkeling van WZU Veluwe in de weg staan”, schrijft de Raad in een verklaring. De Raad geeft aan recht te willen doen aan de medewerkers als daadwerkelijke uitvoerders van de waardevolle zorg voor de kwetsbare ouderen die aan hen toevertrouwd zijn. “Dat doen we door een stap opzij te doen en ruimte te maken voor een nieuwe toekomst.”

Vertrouwen in nieuwe koers
WZU Veluwe krijgt het volste vertrouwen van de aftredende toezichthouders voor de reeds ingezette koers: “Wij zien dat de stappen die WZU Veluwe samen met leidinggevenden, directie en bestuurder aan het zetten is de juiste zijn. We zien ook dat herstel nodig en gewenst is en hebben alle vertrouwen in de nieuwe koers en in de weg van openheid en transparantie. We hopen en bidden dat wij door ruimte te maken recht doen aan jullie en dat dit helpend is op de ingeslagen weg naar een nieuwe toekomst voor WZU Veluwe.”

Interim-voorzitter
WZU Veluwe benoemt op korte termijn een interim-voorzitter Raad van Toezicht. De tijdelijke interim-voorzitter krijgt de opdracht een nieuwe Raad van Toezicht te vormen.

Ingrijpende besluiten, zorgen over de veiligheid van cliënten en medewerkers. Maar ook saamhorigheid en omzien naar elkaar. WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens blikt terug op een bewogen week.

Dinsdagmiddag 17 maart nam ik, na uitgebreid overleg binnen het crisisteam en de behandeldienst, het besluit om al onze woonzorglocaties te sluiten voor extern bezoek. Een zeer ingrijpend besluit dat met de nodige tegenzin is genomen. We hoopten dat we met een verscherpt toegangsbeleid het virus buiten de deuren zouden houden, maar helaas. Op dit moment worden op diverse locaties bewoners geïsoleerd verpleegd vanwege NORO of op verdenking van Corona. De veiligheid van de bewoners, maar ook van medewerkers kwam in het geding. Dit betekent dat er geen ander besluit mogelijk was. Ik vind het in en in triest dat de bewoners worden gescheiden van hun familie en omgekeerd.

Omzien naar elkaar
We leven op dit moment in een vreemde realiteit die we een aantal weken geleden niet hadden bedacht. Op de snelwegen is nog weinig verkeer, het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen en de ene na de andere winkelketen sluit vrijwillig zijn deuren. We worden teruggeworpen op zaken die nog van betekenis zijn. Zoals steun die geloof kan bieden, het omzien naar elkaar en zorg voor onze kwetsbare medemens.

Trots
Op 15 maart twitterde ik de volgende boodschap ‘Ik weet dat ik bij een mooie organisatie werk, maar in tijden van crisis wordt dat nog duidelijker. Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Trots op alle (zorg)medewerkers van WZU Veluwe.’ Het is prachtig te ervaren hoe iedere medewerker in touw is om de zorg aan bewoners, thuiszorgcliënten, cliënten van de dagbesteding en aan cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, overeind te houden. Dit des te meer omdat er onder hen ook collega’s zijn die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. En dat is begrijpelijk.

Samen sterk
Ik verwacht dat deze crisis ons nog maanden in de greep houdt. Er zal de komende periode een toenemend beroep op medewerkers worden gedaan, zowel in de zorg als in de ondersteuning. Immers, alleen met elkaar kunnen we de zorg blijven verlenen. Van groot belang is dat we daarin ook zelf overeind blijven. Ik vraag iedereen goed op elkaar te letten. Elkaar te bemoedigen als het even tegen zit. Elkaar te complimenteren en te waarderen met de inzet die wordt gedaan, hoe groot of klein deze ook is.

Steun
Ik wil iedereen van harte bedanken voor de steun die we als crisisteam ervaren. Mooie en warme berichtjes via allerlei kanalen. Het filmpje van klappende medewerkers in De Bunterhoek, enzovoort…

Tot slot
We mogen ons in dit alles gesterkt voelen met de woorden van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Wim Martens, bestuurder WZU Veluwe

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese