De Nachtwacht op Mariposa

Sinds 18 oktober kunnen bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers op woonzorglocatie Mariposa één van de vier levensgrote replica’s van de Nachtwacht bewonderen. Het imposante schilderij blijft daar tot en met 7 november. Belangstellenden zijn van harte welkom om het schilderij op zaterdag 5 november op Mariposa te komen bewonderen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur.

Renate Zondag, manager Welzijn bij WZU Veluwe: ‘’We vinden het fantastisch dat het gelukt is de Nachtwacht bij ons op locatie te verwelkomen. De laatste twee, bijna drie, jaar waren veel van de bewoners op onze woonzorglocaties niet in staat een bezoek te brengen aan culturele instellingen. Middels dit initiatief van het Rijksmuseum en Philips, kunnen we hen een hart onder de riem steken. Zij, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers kunnen het schilderij drie weken lang bewonderen en er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.’’

Belangstellenden zijn welkom
Belangstellenden zijn op zaterdag 5 november ook van harte welkom het meesterwerk te komen bekijken. Dat kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur, op woonzorglocatie Mariposa, in ’t Harde.

WZU Veluwe is voornemens een nieuw verpleeghuis te bouwen in de nieuwe wijk De Hokseberg in ’t Harde. Het huidige woonzorgcentrum Mariposa is een transparant gebouw met een mooi atrium, maar dit heeft ook zijn nadelen. De toenemende zorgvraag van onze cliënten vereist een andere opzet van het verpleeghuis. Zo is er behoefte aan grotere appartementen, meer huiskamers en meer behandelruimten. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en dat een verbouwing niet het gewenste resultaat oplevert. Ook is de toevoeging van moderne woonzorgtechnologie kostbaar gezien de bouwkundige structuur van het pand. Daarom is besloten de mogelijkheden te onderzoeken elders in ’t Harde een nieuw verpleeghuis te realiseren.

Nieuwe locatie in De Hokseberg
Op basis van verkennende gesprekken met ontwikkelaar Prins Bouw blijkt het mogelijk in de nieuwe woonwijk De Hokseberg een nieuw verpleeghuis te realiseren. Deze week bespreekt het college van burgemeester en wethouders van Elburg de plannen voor de nieuwe wijk en wordt met de wijziging van het bestemmingsplan een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de wijk. Het nieuwe verpleeghuis maakt integraal onderdeel uit van de planontwikkeling.

Kleinschalig wonen
WZU Veluwe werkt de plannen nu verder uit. Het nieuwe verpleeghuis zal bestaan uit vijf kleinschalige woonvormen met in totaal 60 appartementen voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Een kleinschalige woonvorm telt 12 appartementen, een grote huiskamer met keuken en ondersteunende en facilitaire ruimten om geheel zelfstandig te kunnen functioneren. Daarnaast krijgt het complex kantoren en behandelruimten voor de eigen (para-)medische dienst. Met een passend woon- en behandelconcept in combinatie met woonzorgtechnologie krijgt ’t Harde een toekomstgericht verpleeghuis. Afhankelijk van de proceduretijd gaat WZU Veluwe ervanuit dat het nieuwe verpleeghuis in 2023 in gebruik kan worden genomen.

Projectteam
De plannen worden uitgewerkt onder leiding van de manager Bedrijfsvoering van WZU Veluwe. Een multidisciplinair projectteam met de locatiemanager, collega’s van het bedrijfsbureau, vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de cliëntenraad en het externe bouwmanagement gaat hiermee aan de slag. Daarnaast zet WZU Veluwe expertgroepen in, waarin medewerkers hun praktische kennis inbrengen. De eerste stap is het uitwerken van het programma van eisen dat de basis gaat vormen voor het nieuwe verpleeghuis.

Zorg in huidige Mariposa
Eigenaar van het huidige Mariposa en de naast het gebouw gelegen aanleunwoningen is Habion. Habion wil het gebouw, nadat het nieuwe verpleeghuis in gebruik is genomen, herontwikkelen tot een appartementencomplex voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. WZU Veluwe zal aan deze zorgvraag invulling geven op basis van thuiszorg-dienstverlening.

Een sterke daling van het aantal heupfracturen. Met inzet van de Wolk heupairbag is WZU Veluwe op locatie Mariposa in ’t Harde erin geslaagd de gevolgen van valpartijen drastisch terug te dringen. Dat is goed nieuws voor cliënt en zorgverlener.

Vanaf maart 2020 zet WZU Veluwe de Wolk in bij de tien meest valgevaarlijke cliënten op de locatie Mariposa. In 2019 waren er nog 5 heupfracturen op ongeveer 80 valincidenten. Dat was precies de reden dat fysiotherapeute Talitha van der Ziel graag de heupairbag wilde uitproberen. Met succes, want sindsdien is het aantal heupfracturen met 80% afgenomen op ongeveer hetzelfde aantal valincidenten.

Meer tijd voor aandachtzorg

Een heupfractuur kost de zorg al snel zo’n 200 extra uren, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Naast het voorkomen van heupfracturen levert de inzet van de Wolk bij valgevaarlijke cliënten een tijdsbesparing van zo’n 30 minuten per cliënt per dag op, doordat de zorg minder tijd kwijt is aan supervisie. Maar liefst 2.250 uren heeft de inzet van de Wolk tot nu toe opgeleverd bij WZU Veluwe en daarmee is ook ruim €50.000 aan kosten bespaard. Los van de lagere medische- en revalidatiekosten. WZU Veluwe zet deze uren nu in voor extra individuele aandachtzorg, die in deze tijd hard nodig is.

Verdere uitbreiding

In de loop van 2020 werd de heupairbag ook op kleine schaal al ingezet op de locaties De Bunterhoek, Rehoboth en Het Nieuwe Feitenhof. Op dit moment maken 20 cliënten dag en nacht gebruik van een Wolk. WZU Veluwe rolt de inzet van de Wolk dit jaar verder uit bij deze locaties. In overleg met de cliënt en de arts bepaalt de fysiotherapeut of de Wolk ingezet kan worden. Zo gaat WZU Veluwe voor een afname van heupfracturen en meer ervaren van kwaliteit van leven op al haar locaties!

> Bekijk een korte video over de Wolk
> Bekijk een video waarin onze fysiotherapeuten vertellen over hun werk en over de Wolk

Bijna tweehonderd prikken in twee dagen tijd. Op de woonzorglocaties van WZU Veluwe is vrijdag 29 januari het vaccineren van cliënten begonnen. In De Bunterhoek, Mariposa, Het Nieuwe Feithenhof en een deel van Rehoboth krijgen bewoners de komende dagen het corona-vaccin toegediend. “We zijn blij dat we kunnen beginnen.”

Mouw opstropen
In Elburg staat de ‘prikpost’ startklaar op vrijdagochtend 10 uur. Verpleegkundigen wachten in het restaurant op de eerste groep cliënten. Bewoners nemen plaats in de algemene ruimte, stropen hun mouw op, waarna de prik gezet kan worden. Tot een kwartier erna blijven ze zitten, goed in de gaten gehouden door een zorgmedewerker. Ook een arts of physician assistant is aanwezig om waar nodig snel te helpen bij een verkeerde reactie. Cliënten van een afdeling Kleinschalig wonen ontvangen hun prik in de gezamenlijke huiskamer.

90 procent zegt ‘ja’
Zo’n 90 procent van de cliënten heeft toestemming gegeven voor vaccinatie, weet Pieter Bos, manager Behandeldienst van WZU Veluwe. “We zijn heel blij dat we deze week kunnen beginnen. Door zoveel mogelijk cliënten te vaccineren is er een kleinere kans op actieve corona op onze locaties.”

Via huisarts
De eigen behandeldienst van WZU Veluwe verzorgt het vaccineren van cliënten die zorg met behandeling ontvangen. Op de locaties met zorg zonder behandeling – De Boskamp en het resterende deel van Rehoboth – gaat vaccineren via de huisartsen. “Samen met hen hebben we geïnventariseerd wie het vaccin wil ontvangen. Zodra de arts het vaccin krijgt, zijn ook deze cliënten aan de beurt.”

Scholing
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft de vaccins geleverd. Verpleegkundigen van WZU Veluwe hebben een speciale scholing gehad over de werking van en het omgaan met het vaccin. “Zij weten precies hoe het werkt.” Omdat uit elke ampul niet vijf maar zes doses te halen zijn, kan WZU Veluwe nog een aantal medewerkers vaccineren. Dat zijn collega’s die nog niet bij de GGD terecht konden.

De tweede prik staat gepland over vier weken. Dan volgt eenzelfde tweedaagse vaccinatieronde. “We hopen dat we met hulp van het vaccin op termijn weer terug kunnen naar meer mogelijkheden en vrijheden voor bewoners en hun naasten.”

Woonzorglocatie Mariposa heeft een aantal zware weken achter de rug. Een corona-uitbraak zorgde voor veel zieken en overlijdens en maakte het nodig om de deuren tijdelijk helemaal te sluiten. Inmiddels lijkt het dieptepunt gelukkig voorbij en blijven nieuwe besmettingen uit.

Zeventien positief geteste cliënten, zeven overlijdens en enkele zieke medewerkers. In drie weken tijd is er veel gebeurd op onze locatie in ’t Harde. Een verdrietige situatie. Zowel voor cliënten, die in de Kerstperiode geen bezoek konden ontvangen. Maar ook voor medewerkers, voor wie het werk in coronatijd mentaal en fysiek zwaar is.

Herstel lijkt ingezet
Drie weken na de eerste positieve testuitslag lijkt het tij te keren. Al een week lang zijn geen nieuwe besmettingen opgedoken en zieke cliënten herstellen langzamerhand. Ook medewerkers die ziek uitvielen, kunnen hun werk weer hervatten. WZU Veluwe is hier dankbaar voor en hoopt dat het dieptepunt is geweest.

Bezoek weer welkom
Cliënten van Mariposa mogen sinds vrijdag 8 januari weer bezoek ontvangen. Drie keer per week is een vaste contactpersoon welkom om zijn of haar dierbare te bezoeken. Een hoogwerker gaf sommige familieleden vorige week al een voorproefje. Met dank aan bouwbedrijf Prins Bouw konden enkelen op hoog bezoek bij hun naasten.

Elburg ook geraakt
Het Nieuwe Feithenhof in Elburg kreeg eind vorig jaar voor de tweede keer te maken met een corona-uitbraak. Die concentreerde zich op een afdeling Kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Zieke cliënten werden tijdelijk verzorgd in de speciaal ingericht covid-unit in Nunspeet. Inmiddels is iedereen weer thuis en is er alleen nog sprake van milde klachten.

Coronavrij
De overige locaties van WZU Veluwe zijn vrijwel coronavrij, in de thuiszorg is sprake van een klein aantal besmettingen. WZU Veluwe steekt sinds de eerste coronagolf veel tijd en energie in preventie: vaak en veel testen en consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat beleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Nu vaccinatie van zowel medewerkers als cliënten in zicht komt, hopen we het virus definitief onder controle te kunnen krijgen.

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

De dagbestedingslocaties van WZU Veluwe hebben hun deuren weer geopend. We zijn blij om cliënten na een lange periode weer te kunnen verwelkomen. Samen met medewerkers is gekeken hoe zij op een veilige manier aan activiteiten kunnen deelnemen. Dat heeft ertoe geleid dat de dagbesteding de komende periode extra vaak geopend is.

Veiligheid voor cliënten en medewerkers staat voorop bij WZU Veluwe. Voor de dagactiviteiten betekent dit de vereiste 1,5 meter afstand houden en een passend aantal bezoekers per locatie. Voor de komende maanden ziet de invulling er als volgt uit:

  • Wapenveld: De Berkenhof verhuist tijdelijk naar Parkstate. Daarnaast is de dagbesteding een extra dag per week open, dus in totaal vijf dagen in de week.
  • Epe: De Eijk (in het Kulturhus) verhuist tijdelijk naar de Schakel. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal vier dagen in de week.
  • Oene: Keizershof gaat weer terug naar de vertrouwde plek. Daarnaast gaat de dagbesteding een extra dag open, dus in totaal drie dagen in de week.
  • ’t Harde: bij Jeanne d Arc verandert er niet veel. Wel zal er geen echte inloop meer zijn.
  • Doornspijk/Elburg: bij Hart van Thornspic en Het Nieuwe Feithenhof schuiven de bezoekers van Het Nieuwe Feithenhof tijdelijk aan bij Hart van Thornspic. Na de zomer verhuizen zij naar een eigen, nog nader te bepalen ruimte.
  • Nunspeet: De Klepel gaat een extra dag open, dus in totaal vijf dagen in de week.

Het streven is om vanaf januari 2021 weer op de reguliere wijze te gaan werken.

> Lees meer over de mogelijkheden van dagbesteding bij WZU Veluwe

Sinds een aantal weken zijn alle locaties van WZU Veluwe nagenoeg vrij van corona. Dit is iets om dankbaar voor te zijn. “We hebben een zware periode achter de rug en zijn blij dat het met de bestrijding van het virus de goede kant op gaat.” De deuren van al onze woonzorglocaties zijn gelukkig weer open en bezoek is van harte welkom. “We hopen dat we zo snel mogelijk in goede gezondheid terug kunnen naar de normale situatie.”

Het aantal personen op de wachtlijsten van WZU Veluwe groeit. Inmiddels hebben we al weer een aantal nieuwe cliënten mogen verwelkomen en ook de komende tijd staan diverse opnames gepland. Ook in deze periode is en blijft het de taak en verantwoordelijkheid van WZU Veluwe om ouderen goede zorg en ondersteuning te bieden als het thuis niet meer gaat. Nieuwe cliënten zijn weer welkom, maar mogen bijvoorbeeld geen corona gerelateerde klachten hebben tijdens de opname en moeten uit voorzorg eerst veertien dagen in quarantaine verblijven. Op die manier doen wij er alles aan om het virus buiten de deur te houden.

Dankbaar voor hartverwarmende acties en steun tijdens corona-periode
De vele acties van particulieren en bedrijven tijdens de corona-periode zijn voor cliënten en medewerkers WZU Veluwe een grote steun geweest. De zorgorganisatie heeft veel waardering voor alles wat omwonenden en ondernemers tijdens de moeilijke maanden voor cliënten en medewerkers hebben gedaan. “We zijn iedereen die met ons heeft meegeleefd heel dankbaar. Het was hartverwarmend!”

Niet vergeten
Bloemen, kaarten, talloze kindertekeningen. Eigengemaakte cadeautjes, gratis maaltijden. Muzikale optredens. Vanaf het moment dat de deuren van de woonzorglocaties medio maart op slot gingen, werden cliënten en medewerkers vrijwel dagelijks op allerlei manieren verrast. “De cliënten mochten dan wel geen bezoek ontvangen, het was overduidelijk dat ze niet werden vergeten”, zegt bestuurder Wim Martens. “De cadeautjes en andere acties vormden voor veel van onze cliënten een lichtpuntje in donkere tijden. En onze medewerkers hebben het als een welkom steuntje in de rug ervaren.”

WZU Veluwe wil via deze weg iedereen bedanken voor alle medeleven en steun. “Het heeft onze hele organisatie goed gedaan dat de omgeving van onze locaties zo’n grote betrokkenheid heeft betoond. Dank aan iedereen daarvoor.”

Contactgegevens
Heeft u een zorgvraag? WZU Veluwe biedt hulp en huisvesting voor verschillende zorgvragen. Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Bel voor vragen en meer informatie met ons cliëntservicepunt. Bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08 of e-mailadres clientservicepunt@wzuveluwe.nl. Of bekijk deze website voor meer informatie.

Ingrijpende besluiten, zorgen over de veiligheid van cliënten en medewerkers. Maar ook saamhorigheid en omzien naar elkaar. WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens blikt terug op een bewogen week.

Dinsdagmiddag 17 maart nam ik, na uitgebreid overleg binnen het crisisteam en de behandeldienst, het besluit om al onze woonzorglocaties te sluiten voor extern bezoek. Een zeer ingrijpend besluit dat met de nodige tegenzin is genomen. We hoopten dat we met een verscherpt toegangsbeleid het virus buiten de deuren zouden houden, maar helaas. Op dit moment worden op diverse locaties bewoners geïsoleerd verpleegd vanwege NORO of op verdenking van Corona. De veiligheid van de bewoners, maar ook van medewerkers kwam in het geding. Dit betekent dat er geen ander besluit mogelijk was. Ik vind het in en in triest dat de bewoners worden gescheiden van hun familie en omgekeerd.

Omzien naar elkaar
We leven op dit moment in een vreemde realiteit die we een aantal weken geleden niet hadden bedacht. Op de snelwegen is nog weinig verkeer, het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen en de ene na de andere winkelketen sluit vrijwillig zijn deuren. We worden teruggeworpen op zaken die nog van betekenis zijn. Zoals steun die geloof kan bieden, het omzien naar elkaar en zorg voor onze kwetsbare medemens.

Trots
Op 15 maart twitterde ik de volgende boodschap ‘Ik weet dat ik bij een mooie organisatie werk, maar in tijden van crisis wordt dat nog duidelijker. Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Trots op alle (zorg)medewerkers van WZU Veluwe.’ Het is prachtig te ervaren hoe iedere medewerker in touw is om de zorg aan bewoners, thuiszorgcliënten, cliënten van de dagbesteding en aan cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, overeind te houden. Dit des te meer omdat er onder hen ook collega’s zijn die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. En dat is begrijpelijk.

Samen sterk
Ik verwacht dat deze crisis ons nog maanden in de greep houdt. Er zal de komende periode een toenemend beroep op medewerkers worden gedaan, zowel in de zorg als in de ondersteuning. Immers, alleen met elkaar kunnen we de zorg blijven verlenen. Van groot belang is dat we daarin ook zelf overeind blijven. Ik vraag iedereen goed op elkaar te letten. Elkaar te bemoedigen als het even tegen zit. Elkaar te complimenteren en te waarderen met de inzet die wordt gedaan, hoe groot of klein deze ook is.

Steun
Ik wil iedereen van harte bedanken voor de steun die we als crisisteam ervaren. Mooie en warme berichtjes via allerlei kanalen. Het filmpje van klappende medewerkers in De Bunterhoek, enzovoort…

Tot slot
We mogen ons in dit alles gesterkt voelen met de woorden van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Wim Martens, bestuurder WZU Veluwe

De woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn met ingang van 18 maart (vanaf 0.00 uur) volledig afgesloten. Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten zijn tot nader order niet mogelijk, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Deze nieuwe maatregelen zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus.

Locaties gesloten tot 6 april
Eerder deze week besloot WZU Veluwe al tot zeer beperkte openstelling van de woonzorgcentra. Nu vereist de situatie rond het coronavirus een volgende stap. De deuren van onze woonzorglocaties gaan dicht tot in ieder geval 6 april. Hiermee brengen we de intensiteit van de contacten op onze locaties flink terug. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan cliënten, die uiteraard doorgaat. De zorg thuis gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, ook gewoon door.

We realiseren ons dat deze maatregel grote gevolgen heeft. We nemen dit besluit dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van onze cliënten en medewerkers. 

Toegang in uitzonderingen
In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Denk hierbij aan cliënten in een terminale fase. Of cliënten met vergevorderde dementie in combinatie met gedragsproblemen, van wie bekend is dat de cliënt gebaat is bij bezoek van zijn of haar mantelzorger. Wilt u hier iemand over spreken? Dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager. Contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.

Vrijwilligers en externe contacten
Ook de inzet van onze vrijwilligers valt onder deze maatregel. Zij ontvangen persoonlijk bericht wat dit voor hen betekent. We nemen in deze maatregelen ook onze zakelijke externe contacten mee. Zij worden hierover geïnformeerd.

Extra bezetting recepties
Receptiemedewerkers zijn sinds afgelopen weekend elke dag extra aanwezig om vragen te beantwoorden en waar nodig te wijzen op het bezoekersbeleid en de hygiëneregels. Aanwezigheid is er in ieder geval van 8.30 tot 20.00 uur (maandag t/m vrijdag) en van 10.00 tot 20.00 uur (zaterdag en zondag). We hebben gemerkt dat dit zowel voor cliënten als familieleden erg waardevol is.

Sluiting dagbesteding
De dagbestedingslocaties van WZU Veluwe waren al gesloten. WZU Veluwe is gestart met het thuis bezoeken van kwetsbare cliënten.

WZU Veluwe verwacht met deze maatregelen een grote bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Wij danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking. 

Contactgegevens locatiemanagers

De Boskamp – Epe Gerdien Troost en Erika van Enk (tijdelijke waarneming) g.troost@wzuveluwe.nl, h.vanenk@wzuveluwe.nl
Rehoboth – Wapenveld Geertje Pannekoek geertje.pannekoek@wzuveluwe.nl
De Bunterhoek – Nunspeet Pieter Bos en Janny van de Werfhorst (tijdelijke waarneming) p.bos@wzuveluwe.nl, j.vandewerfhorst@wzuveluwe.nl
Mariposa – ’t Harde Hetty Bartels h.bartels@wzuveluwe.nl
Het Nieuwe Feithenhof – Elburg Petra Meijers p.meijers@wzuveluwe.nl

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese