Hoe schrijf ik me in voor een woning?

Voor een woning in een woonzorgcentrum heeft u een verblijfsindicatie met zorgzwaartepakket (ZZP) nodig via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar wordt uw zorgvraag beoordeeld, waarna u mogelijk een ZZP indicatie met verblijf krijgt. De medewerkers van ons servicepunt helpen u zo nodig graag bij het aanvragen van een indicatie.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.