Tuinactie ‘Van Puin naar Tuin’

Op 15 februari 2020 vond de kick-off plaats van de actie ‘Van Puin naar Tuin’ georganiseerd door EBF Foundation (Elburg Foundation) in samenwerking met de Loermeeuw (Kees Bruijnes). Een actie waarbij er geld ingezameld wordt voor een mooie belevenistuin bij woonzorglocatie Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Het Nieuwe Feithenhof werd begin 2018 compleet genoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De directie van WZU Veluwe benaderde destijds EBF Foundation met het verzoek of zij iets konden betekenen in het realiseren van een mooie en fijne tuin voor de cliënten. Als antwoord heeft EBF Foundation samen met de Loermeeuw de Loermeeuwactie ‘Van Puin naar Tuin’ opgezet. Doel van deze actie is een belevenistuin te maken die geschikt is voor alle bewoners van de gemeente Elburg. Een ontmoetingsplek voor jong en oud met enkele speelmogelijkheden voor kinderen.

Steunt u ons?
Corona zette een dikke streep door de ambitieuze plannen. In april 2020 besloten het bestuur van EBF Foundation en de directie van WZU Veluwe de actie uit te stellen en een jaar op te schorten. We zijn nu een jaar verder. De lente staat voor de deur. Het mooie weer is weer in aantocht. Graag willen ze de realisatie van de mooie plannen weer vol enthousiasme op gaan pakken. Inmiddels is ongeveer 75% van het totaal benodigde bedrag binnen. Dit is prachtig! Door de situatie in het bedrijfsleven als gevolg van Corona zal het moeilijk worden om de laatste noodzakelijke gelden binnen te krijgen. De organisatoren kunnen daarom alle hulp gebruiken. Zo ook uw hulp! Wij hebben u nodig, zodat de bewoners van Elburg en Het Nieuwe Feithenhof kunnen genieten van een prachtige tuin.

Stand van zaken
Onlangs werden de organisatoren verrast door de Nationale Postcode Loterij met een financiële bijdrage van 5.000 euro. Hiermee komt de realisatie van het project weer een stukje dichterbij. Verder kunt u hier een korte film bekijken waarin de penningmeester van EBF Foundation de stand van zaken deelt. De plannen voor de tuin worden steeds duidelijker en als de maatregelen omtrent Corona het toelaten, wordt na de zomervakantie een begin gemaakt met de realisatie van de tuin. In de tweede helft van mei gaan EBF Foundation en WZU Veluwe in gesprek met Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellies om het definitieve plan te bespreken. Zoals hierboven staat aangegeven, gaat na de zomervakantie de schop in de grond. Wanneer alle volgens planning verloopt, is de tuin eind oktober gebruiksklaar. We kijken hier heel erg naar uit!

Doneren
Wilt u dit project steunen? Heel graag! Dit kan eenvoudig door geld over te maken naar bankrekening NL91RBRB0787708623 op naam van Stichting EBF Foundation onder vermelding van ‘Tuinactie van Puin naar Tuin’. Of u kunt hier geld doneren via de button op de speciale pagina van de actie.

Alvast bedankt!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.