Veel gestelde vragen over ‘Zorg met behandeling’

Is ‘zorg met behandeling’ ook mogelijk met behoud van eigen huisarts?
Formeel kan de huisarts betrokken blijven bij de zorg (gedeelde zorg). Betrokken huisartsen in Elburg hebben aangegeven dit niet te willen. Met als reden dat zij niet beschikken over de specialistische kennis van ouderenzorg en dementie.

Is ‘zorg met behandeling’ ook mogelijk met behoud van eigen behandelaren?
Ja. Mits zij meewerken aan geïntegreerde zorg en aansluiten bij het MultiDisciplinair Overleg (MDO).

Hoe is de terugkoppeling met naastbetrokkenen georganiseerd als er wijzigingen zijn in zorgverlening?
De praktijkverpleegkundige zal toezien op goede communicatie met contactpersonen. Om goed op de hoogte te zijn van de geleverde (medische) zorg, wordt familieportaal Caren aangeraden. Hiermee heeft de contactpersoon (en eventueel door de contactpersoon te machtigen andere betrokkenen) inzicht in het zorgdossier.

Zijn er voor de cliënt extra kosten verbonden aan de dienst ‘zorg met behandeling’?
Nee, de eigen bijdrage wordt niet hoger door de dienst ‘zorg met behandeling’. De eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld op basis van de termijn van wonen en het inkomen en vermogen.

Is er nog een basiszorgverzekering nodig?
Ja. De basisverzekering moet blijven voor zorg vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW), bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname. Het eigen risico voor zorg uit de basisverzekering blijft ook van toepassing.

Is er nog een aanvullende zorgverzekering nodig?
In de meeste situaties is het niet meer nodig om een aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat tandheelkundige zorg deel uitmaakt van zorg met behandeling. Voor alternatieve geneeswijzen hebt u wel uw aanvullende zorgverzekering nodig. U kunt specifiek voor uw situatie geldende informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Welke hulpmiddelen vallen er zoal onder ‘zorg met behandeling’?
U kunt denken aan: tillift, rolstoel, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, prothesen en orthopedische schoenen. Toiletartikelen zijn niet inbegrepen.

Zijn de diensten en producten van opticien en audicien inbegrepen bij ‘zorg met behandeling’?
Nee. Diensten en producten van de opticien en audicien vallen niet onder de Wet langdurige Zorg (WlZ). Wel bieden lokale opticiens/audiciens vaak extra service voor cliënten in de woonzorglocaties. Informatie hierover is opvraagbaar bij het Servicepunt in de locatie.

Welke voorzieningen kent de zorgstudio in de kleinschalige woonvorm in Het Nieuwe Feithenhof buiten de bouw gerelateerde faciliteiten als douche, toilet en keukenblokje?
WZU Veluwe voorziet in een bed, volledig pakket beddengoed en linnengoed. Als u uw eigen bedden- of linnengoed wilt gebruiken, vindt afstemming plaats over het schoonhouden ervan.

Slimme domotica

Wat gebeurt er na alarmering middels de hals- of armzender door een cliënt?
Na alarmering is er eerst contact via het oproepsysteem (‘stem uit de muur’), daarna volgt desgewenst bezoek. Als blijkt dat een cliënt zich onprettig voelt bij contact via het oproepsysteem, wordt deze stap overgeslagen en wordt de cliënt zo spoedig mogelijk bezocht.

Hoe wordt omgegaan met alarmering als een cliënt zelf niet in staat is om te alarmeren?
Als een cliënt niet zelf kan alarmeren, vindt overleg plaats met cliënt en naastbetrokkenen om tot een maatwerkoplossing te komen middels andere domotica.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.