Zorgvoormorgen

De wereld van de ouderenzorg verandert sterk, óók op de Veluwe. We hebben niet alleen te maken met dubbele vergrijzing, maar ook met een groeiende schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Dat vraagt om een andere kijk op en invulling van ouderenzorg. 

Bezuinigingen

Vanaf 2024 wordt er landelijk bezuinigd op zorgkosten vanuit het zorgkantoor. Als ouderenzorgorganisaties dragen we de verantwoordelijkheid om toekomstige zorg goed te organiseren, met professionele én informele zorg van naasten, buurtgenoten en vrijwilligers. De ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie én het investeren in zorgzame gemeenschappen en wijken waardoor mensen langer thuis kunnen blijven, dragen hieraan ook bij. Maar deze veranderingen vragen tijd en energie. Meer informatie hierover vindt u hier.

In gesprek

Daarom zijn we samen met veel andere ouderenzorgorganisaties in gesprek met ‘Den Haag’. We zijn begonnen met een brandbrief aan Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Hierop volgde een petitie om de voorgenomen bezuinigingen in ouderenzorg voor 2024 te herzien. Eind juli startten we met nog 250 zorgorganisaties een kort geding tegen het zorgkantoor. Daarom zal ook nog een kort geding gericht op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgen.

Landelijke actiedag

Op de eerste vergadering van de Tweede Kamer na het zomerreces, 5 september 2023, gaan ouderenzorg medewerkers uit heel Nederland naar Den Haag om de petitie te overhandigen en om hun zorg voor morgen bespreekbaar te maken. Ook een delegatie van WZU Veluwe zal hierbij aanwezig zijn. Maar ook op de locaties en in de thuiszorg van WZU Veluwe wordt er die dag volop aandacht gegeven aan de actie, waar we u van harte voor uitnodigen. Het thema van deze lokale acties is ‘Zorg voor Morgen’.

Zorg voor Morgen

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 5 september, op alle woonzorglocaties zal de dag er grofweg als volgt uit zien:

  • 10:00 uur: Koffie met wat lekkers en een wandeling met cliënten
  • 12:00 uur: Geniet van lekkere pannenkoeken en volop gezelligheid tijdens de lunch
  • 15:00 uur: Feestelijke bingo
  • 18:30 uur: Koffie met wat lekkers en, bij voldoende vrijwilligers, een wandeling met cliënten of gezelschapsspellen

Mantelzorgers, familieleden, collega’s of andere geïnteresseerden mogen zich aansluiten bij één of meerdere van deze activiteiten. Op deze manier hopen we met elkaar aandacht te schenken aan de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat en hoe we dit samen kunnen aanpakken. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen even langs komen om er een feestje van te maken en lokaal impact kunnen maken. Aanmelden is niet nodig.

De locatiegegevens kunt u hier vinden.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.