Nieuwe locatiemanagers voor Mariposa en Het Nieuwe Feithenhof

Woonzorglocaties Mariposa in ’t Harde en Het Nieuwe Feitenhof in Elburg hebben beide een nieuwe locatiemanager. Na een zorgvuldige procedure is Esther de Groot benoemd tot locatiemanager van Het Nieuwe Feithenhof en Thirza Scholten tot locatiemanager van Mariposa. WZU Veluwe wenst hen beiden en de collega’s op locatie een goede tijd samen toe.

De Boskamp
De benoeming van Thirza Scholten en Esther de Groot betekent dat het team van locatiemanagers weer bijna compleet is. Vier van de vijf locaties van WZU Veluwe hebben weer een manager. De procedure voor een locatiemanager voor De Boskamp loopt nog. We hopen van harte dat ook deze locatie binnenkort een nieuwe manager kan verwelkomen.

> Bekijk de vacature voor locatiemanager voor De Boskamp

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht dinsdag 4 juli De Boskamp. Zij gingen in gesprek met bestuurders van WZU Veluwe, Lelie Zorggroep en Zorgspectrum Het Zand en met zorgprofessionals over de toekomst van de ouderenzorg. “De zorg moet anders, maar dat willen we wel verantwoord kunnen doen.”

Een open brief aan het ministerie en het zorgkantoor twee weken geleden vormde de aanleiding voor het bezoek. In die brandbrief spraken ouderenzorgorganisaties uit de regio’s Zwolle en Veluwe hun zorgen uit over de toekomst: de werkdruk, het tekort aan medewerkers en de dreiging van dalende tarieven. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in en de verandering van de ouderenzorg nog lastiger en onhoudbaar, stellen de zorgorganisaties.

Als antwoord op de gezamenlijke brief bezochten VWS-directeur Langdurige Zorg Michiel Geschiere, programmadirecteur WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) Jan Megens, coördinator Strategie Anno Pomp en clustercoördinator zorginkoop Marijke Zomer WZU Veluwe-locatie De Boskamp. Zij spraken met bestuurders Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep, Janine Noordhuis van Zorgspectrum Het Zand en José Geertsema van WZU Veluwe. Lubert Bosman, regiomanager Leliezorggroep en zorgprofessionals vertelden over de dilemma’s waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden.

Verandering is nodig
Nog niet eerder heeft de vvt-sector zich landelijk en gezamenlijk zo laten horen. De situatie wordt onhoudbaar en gezamenlijk stellen de organisaties de vraag: ouderenzorg, hoe dan? “We dragen het landelijk beleid, we begrijpen allemaal dat verandering nodig is”, zegt Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep. “We willen én moeten de zorg voor de toekomst anders inrichten om het met elkaar vol te kunnen houden. Anders komen we in een onhoudbare situatie.”

Te groot en te snel
“We begrijpen dat er een transitie moet komen”, zegt Janine Noordhuis van Het Zand. “En we doen al veel samen, denk bijvoorbeeld aan het Regionaal Coördinatiepunt Zwolle. Maar de gevraagde verandering is te groot en gaat te snel. Als je op een andere manier je personeel moet laten werken, dan heeft het tijd nodig om dat goed te kunnen doen.“

CAO-verhoging
Met ingang van 1 oktober krijgen medewerkers in de vvt meer salaris, de CAO gaat in stappen met 10 procent omhoog. Zeer gegund en gewenst, maar ook problematisch, stellen de zorgorganisaties. Compensatie door de overheid blijft namelijk uit. Hendrik Jan van den Berg: ”Veel organisaties kunnen dat zelf niet betalen, dat leidt tot aanzienlijke verliezen.”

Taboes bespreekbaar maken
José Geertsema wijst op het belang van het brede maatschappelijke gesprek over de toekomst. “De onhoudbaarheid van de ouderenzorg vraagt om een goed gesprek met elkaar. Daarin moeten we taboes bespreekbaar maken. Want de onhoudbaarheid en de onbetaalbaarheid, het gevaar van continuïteit van regionale ouderenzorg stelt ons als samenleving de vraag van welke realiteit we met elkaar nog kunnen uitgaan.”

Het is onverantwoordelijk om dit gesprek alleen bij de zorgprofessionals neer te leggen, benadrukken de organisaties. José Geertsema: “We hebben elkaar nodig om een gezond landelijk beleid uit kunnen voeren en daarmee zorgprofessionals te kunnen behouden voor de ouderenzorg.”

Open gesprek
Zowel het ministerie als de zorgorganisaties kijken terug op een goed en open gesprek. Een gesprek waarin echt naar elkaar geluisterd is en geprobeerd is te begrijpen waar de pijn zit. De pijn tussen de benodigde verandering die nodig is voor de toekomst, de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals en de uiterst noodzakelijke financiering.

Op de foto van links naar rechts: Hendrik Jan van den Bert (Lelie Zorggroep), José Geertsema (WZU Veluwe), Anno Pomp (VWS), Marijke Zomer (VWS), Lubert Bosman (Lelie Zorggroep), Janine Noordhuis (Zorgspectrum Het Zand), Michiel Geschiere (VWS), Daniëlle Verkerk (WZU Veluwe), Jan Megens (WOZO), Erika van Enk (WZU Veluwe) en Ellen Remmers (WZU Veluwe).

Samen met vijftien zorgorganisaties in de regio spreken wij als WZU Veluwe onze zorgen uit over de toekomst van de ouderenzorg. Dat doen we met een paginagrote advertentie die dinsdagochtend in dagblad de Stentor staat. Meehelpen? Deel dan onze berichten op social media hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars in Nederland willen de tarieven voor de ouderenzorg verlagen. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in de ouderenzorg nog lastiger. Daarom komen we op de Veluwe en in de regio Zwolle gezamenlijk in actie. Met de kop ‘Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?’ vragen we aan de minister van VWS en aan de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aandacht voor de werkdruk, voor het tekort aan medewerkers, hoe we met elkaar de zorg betaalbaar houden en vooral: hoe we onze zorg kunnen en willen voorbereiden op de toekomst, de zorg van morgen.

Toekomstbestendig maken
We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. Door het gebrek aan financiële ruimte is dit haast onmogelijk. Dit leidt tot vertraging in die veranderingen. Terwijl we met elkaar al zo mooi op weg zijn om de zorg voor ouderen in onze regio toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. Samen met ouderen, met naasten, met de samenleving, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn.

Goed werkgeverschap
De praktijk waarin jij je betekenisvolle werk doet, staat onder druk. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. We willen een goede werkgever zijn, met ruime voor werkplezier, een goede balans tussen werk en privé en een passend salaris.

Financieel gezond blijven
We blijven inzetten op een betere CAO, maar die is er nog niet. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om te zorgen dat we de loonkosten kunnen betalen uit de budgetten die we hebben. En die budgetten staan onder druk, als organisatie moeten we ook financieel gezond zijn én blijven. Dan helpt het niet als de minister en de zorgverzekeraars komen met kortingen op de tarieven.

Toenemende vergrijzing
We willen ons niet druk maken om die druk, maar om onze ouderenzorg. De vergrijzing heeft meerdere gevolgen: er komen steeds meer ouderen die afhankelijk zijn van onze zorg en die bovendien ook steeds ouder worden. Daarnaast is er een grote groep zorgmedewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Door een tekort aan medewerkers en de financiële ruimte die minder wordt, ontstaat een onhoudbare situatie voor de ouderenzorg. Niet alleen in onze regio maar in heel Nederland. Niets doen is geen optie. Het roer moet om. We moeten ons aanpassen, de zorg van morgen met elkaar vormgeven.

Hoe dan?
Maar hoe dan? Samen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg en de veranderingen die hard nodig zijn in onze sector. We roepen de minister, de politiek en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons in gesprek te blijven over de zorg van de toekomst en vragen om financiële ruimte om dit ook waar te maken.

En daarom staat dinsdag onderstaande advertentie in de krant

Honderden medewerkers van zorgorganisaties in de regio bezochten vorige week de theatershow ‘Mag ik je kussen?’ in Veluvine in Nunspeet. De voorstelling over de ouderenzorg raakte personeel van WZU Veluwe, Viattence, Zorgverlening Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe diep. Rode draad in het verhaal en de aansluitende gesprekken: de zorg moet anders, maar hoe dan?

Acht keer speelde Theatermakers Radio Kootwijk de bijzondere voorstelling in het Veluwse theater. Alle keren was de zaal gevuld met medewerkers van de vier zorgorganisaties, die hiervoor de handen ineensloegen. Mag ik je kussen? is gemaakt voor iedereen die werkt in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. De voorstelling verhaalt over wat zij in hun werk meemaken, over hun eindeloze inzet voor cliënten, over de moeilijke keuzes die zij soms moeten maken en wat dat doet met hun zorghart.

Herkenbaar
‘Het verhaal is heel herkenbaar en komt echt binnen’, merkte bestuurder van WZU Veluwe José Geertsema. ‘Collega’s voelen elkaars pijn en onmacht. Het is waardevol om elkaar daarin te zien en er voor elkaar te zijn. We zorgen elke dag voor onze ouderen, maar mogen ook echt voor elkaar zorgen.’

Verbinding
‘We zijn blij dat we dit met elkaar op de Veluwe hebben kunnen organiseren’, vertelt Viattence-bestuurder Wiesje Heeringa. ‘Naast emotie voelden mensen ook veel verbinding met elkaar. Je ervaart dat je er niet alleen voor staat, dat je niet de enige bent die het werk soms zwaar en moeilijk vindt. Dat is mooi om te zien.’

Zorg is van ons allemaal
Na afloop van elke voorstelling gingen bezoekers in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Daarbij stond vooral de vraag centraal hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. ‘Het moet anders, de zorg voor ouderen is op deze manier niet langer houdbaar’, zegt Wilfred Juurlink, bestuurder bij Het Baken. ‘We zullen meer de samenwerking met de lokale gemeenschappen moeten opzoeken. Mantelzorgers, kerken, buurtcentra; de zorg is van ons allemaal.’

Zorgzame samenleving
‘In het gesprek over de zorg van de toekomst merken we dat de bewustwording over nieuwe zorgzame samenlevingsvormen groeit’, zegt Gertjan Veening, bestuurder van Zorggroep Noordwest-Veluwe. ‘Dit theaterprogramma draagt enorm bij aan de beeldvorming voor die bewustwording.’

Mag ik je kussen? is onderdeel van platform Over Morgen, dat werk maakt van een toekomstbestendige zorgsector. WZU Veluwe, Viattence, Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe werken in de regio op verschillende terreinen samen aan de zorg voor ouderen.

WZU Veluwe staat donderdag 6 april stil bij de coronapandemie. In de Grote Kerk in Epe komen medewerkers, vrijwilligers, familie en andere betrokkenen bij elkaar voor een herdenkingsdienst met sprekers en muziek.

“De coronapandemie is officieel voorbij, maar de impact ervan is nog elke dag merkbaar”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “Het is goed om met elkaar in deze dienst stil te staan bij emoties die er nog zijn, terug te kijken op keuzes die zijn gemaakt, te benoemen waar pijn ligt maar ook uit te spreken hoe we met elkaar van betekenis zijn geweest voor onze cliënten.”

Dominee Van der Graaf
Een van de sprekers is André van der Graaf, oud-predikant uit Heerde. Hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen. Ook wethouder Lia de Waard van gemeente Epe gaat in op de moeilijke periode. Bariton Zwier van der Weerd levert een muzikale bijdrage.

De herdenkingsdienst op 6 april begint om 15.30 uur en duurt tot 17.15 uur. Locatie: Grote Kerk in Epe, Hoofdstraat 76. Betrokkenen bij WZU Veluwe en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via communicatie@wzuveluwe.nl.

WZU Veluwe, Viattence en Zorgverlening Het Baken slaan samen met Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht de handen ineen om (aankomende) professionals en vrijwilligers in de zorg kennis te laten maken én te leren werken met bestaande zorgtechnologieën. Hiermee spelen zij in op de uitdagingen die bestaan omtrent het gebruik van zorgtechnologie binnen de organisaties.  

Zowel regionaal als landelijk heeft de zorgsector te maken met een aantal uitdagingen. Regionaal kan men denken aan een veelheid aan zorgtechnologiemogelijkheden, maar de praktische ervaring met het gebruik en ook het daadwerkelijk kunnen gebruiken liggen niet binnen het handbereik van cliënten en zorgprofessionals (niet weten of wellicht wel willen, maar niet kunnen). Het gevolg hiervan is dat de praktische toepassing van zorgtechnologie sterk achterblijft bij de mogelijkheden.

Landelijk is er sprake van een samenleving die steeds meer digitaal wordt, veranderingen in de bevolkingsopbouw en de vraag naar zorg, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt en de nadruk die ligt op gezondheid in plaats van ziekte.  

Samen voor bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie
De zorgorganisaties trappen de samenwerking gezamenlijk af door het organiseren van een Zorgtechnologie Festival voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen bestaande zorgtechnologieën en toepassingen doorlopend worden getest zodat (toekomstige) professionals en vrijwilligers in de zorg hiermee kunnen kennismaken én leren werken. Daarbij werken zij in vier fases: bewustwording, acceptatie, adoptie en uiteindelijk implementatie. Iedere zorgorganisatie geeft op geheel eigen wijze vorm en inhoud aan het onderwerp zorgtechnologie, bijvoorbeeld door te het werken met commissies en het aanstellen van tech-ambassadeurs.

Samen leren op jouw manier en werken bij een organisatie die bij jou past. Dat is het motto van de Noord-Veluwe Academie, een initiatief van WZU Veluwe, Viattence en Zorgverlening Het Baken. De drie zorgorganisaties slaan de handen ineen op het gebied van leren en ontwikkelen voor medewerkers.

De zorg voor ouderen verandert sterk. Dat vraagt van zorgorganisaties een andere manier van werken en opleiden. Voldoende deskundig personeel vinden is in de huidige arbeidsmarkt bovendien een flinke uitdaging. Die omstandigheden vormden voor de drie partijen de aanleiding om de krachten te bundelen.

Persoonlijk en passend

Doel van de Noord-Veluwe Academie: van en met elkaar leren. “Onze opleiders kunnen profiteren van elkaars kennis en expertise op het gebied van leren en begeleiden”, vertelt Elseline Timmer, adviseur leren en ontwikkelen bij WZU Veluwe en projectleider van de nieuwe academie. De samenwerking maakt het mogelijk om opleidingstrajecten meer te personaliseren. Daarbij zijn werkend leren en cliënten goede kwaliteit van zorg bieden de uitgangspunten. “De zorgmedewerker van de toekomst kan bij de Noord-Veluwe Academie leren en werken op een manier en in een omgeving die het best bij hem of haar past.”

Een leven lang ontwikkelen

Ook voor huidige medewerkers biedt de academie de voordelen van gepersonaliseerd leren. “Zij kunnen gebruikmaken van wat we studenten aanbieden en in eigen tempo oppakken wat ze op dat moment nodig hebben. Op die manier maken we het mogelijk om een leven lang te ontwikkelen. Dat levert medewerkers meer uitdaging op en de werkgever een oplossing voor personeelstekorten.”

Nieuw schooljaar

De praktijkleerroutes van de drie organisaties worden als eerste geïntegreerd in de Noord-Veluwe Academie. De bestaande samenwerking met Landstede Zwolle en Deltion College wordt uitgebreid over de gehele Noord-Veluwe. Leerlingen krijgen gepersonaliseerde leerroutes, in een later stadium biedt de Academie die voor alle zorgmedewerkers. “De Noord-Veluwe Academie heeft oog voor ieders talent en biedt meer flexibiliteit. Samen willen we werken in de ouderenzorg nog aantrekkelijker maken en meer goed opgeleide collega’s aan ons binden.”

Bezorg jij mevrouw Bakker een onvergetelijke zomer? Kom dan werken als vakantiekracht bij WZU Veluwe! Een zorgopleiding mag, maar hoeft niet. Uren bepalen we in overleg en je verdient een mooi salaris. Meer weten? Kom naar de speciale actiemiddagen bij onze woonzorglocaties.

Kom langs
Voor komende zomer zoekt WZU Veluwe zorgassistenten, medewerkers huishouding, gastheren of -vrouwen en afdelingsassistenten. Bij de vijf woonzorglocaties zijn er daarom deze maand pop-up-actiemiddagen. In een speciale stand bij de hoofdingang vertellen collega’s je meer over de mogelijkheden van een bijbaan of vakantiebaan. Je kunt komen werken op de woonzorglocaties of in de thuiszorg. Wij zorgen natuurlijk voor wat lekkers bij het gesprek.

Wanneer en waar
Een overzicht van de actiemiddagen:

  • dinsdag 12 april, 13.00-16.00 uur – De Bunterhoek, Nunspeet
  • vrijdag 15 april, 13.00-16.00 uur – Het Nieuwe Feithenhof, Elburg
  • woensdag 20 april, 13.00-16.00 uur – Mariposa, ’t Harde
  • dinsdag 26 april, 13.00-16.00 uur – Rehoboth, Wapenveld
  • vrijdag 29 april, 13.00-16.00 uur – De Boskamp, Epe

Meer informatie
Op WerkenbijWZUVeluwe en op ons Instagram-account vind je meer informatie. We verwelkomen je graag om samen met ons een onvergetelijke zomer te beleven.

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

1 februari 2022 – Het aantal besmettingen onder cliënten van de woonzorglocaties van WZU Veluwe is al tijden minimaal. Maar nu zoveel medewerkers thuis zitten met een corona-besmetting en bijbehorende quarantaine komt de zorg in het gedrang. De organisatie roept familie van bewoners daarom op de helpende hand toe te steken.

Sinds de opmars van de omikron-variant steeg het ziekteverzuim onder medewerkers van WZU Veluwe behoorlijk. Bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode van minimaal zeven dagen is een medewerker ruim een week niet inzetbaar. “De druk op de roosters is daardoor flink toegenomen”, weet directeur Zorgbedrijf Dick Sein. “Dat maakt dat we naar andere mogelijkheden zoeken.”

Zorg voor naaste
Een beroep doen op familie is een van de opties. Alle contactpersonen van cliënten van de vijf woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn geïnformeerd dat zij benaderd kunnen worden voor hulp aan de eigen naaste. “Een zoon of dochter is een vertrouwd gezicht voor een cliënt en is vaak goed op de hoogte van de dagelijkse zorg. We verwachten dat een familielid na enkele aanwijzingen bepaalde taken kan uitvoeren.”

Hartverwarmend
Het is niet nodig dat familie zich aanmeldt. WZU Veluwe kijkt waar hulp nodig is en vraagt daar via de contactverzorgende gericht om. “Regelmatig laten contactpersonen ons weten dat zij bereid zijn om bij te springen. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen zo meeleven.”

Ook kantoorpersoneel
Naast familieleden vraagt WZU Veluwe ook ondersteunend personeel om bij te springen. Medewerkers met een kantoorfunctie hebben het verzoek gekregen om op de woonzorglocaties te komen helpen. “We zetten alles op alles om cliënten goede en veilige zorg te blijven bieden. Ik heb er vertrouwen in dat we samen deze lastige tijd te boven komen.”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese