José Geertsema nieuwe bestuurder WZU Veluwe

José Geertsema is benoemd als de nieuwe bestuurder van WZU Veluwe. Zij is de opvolger van Wim Martens, die met pensioen gaat. Geertsema start op 1 september in haar nieuwe functie.

Oog voor mens en identiteit

‘Met José krijgt de organisatie een fris boegbeeld, passend bij het karakter en de cultuur van WZU Veluwe’, zegt voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van Vark. ‘De nieuwe bestuurder heeft oog voor mens, organisatie en onze protestants-christelijke identiteit.’

Ruime ervaring

José Geertsema heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg. Zij is momenteel bestuurder van Extra ZorgSamen. Daarnaast is ze toezichthouder bij een aantal (zorg)organisaties en maakt ze zich sterk voor innovatie in de zorg. ‘Met veel energie kijk ik uit naar het werken voor WZU Veluwe’, zegt zij. ‘Ik bouw graag samen verder aan zorg en welzijn voor (toekomstige) ouderen en aan het vanuit een passende leefomgeving beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.’

Kundig en betrokken

Vertrekkend bestuurder Wim Martens werkte bijna negen jaar bij WZU Veluwe. De Raad van Toezicht typeert hem als een kundig en betrokken persoon, die de organisatie een stevige positie in de regio heeft gegeven. Onder zijn leiding vernieuwde WZU Veluwe diverse woonzorglocaties, maakte de organisatie de overstap naar verpleeghuiszorg en ontstonden nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 kwam Martens in de landelijke media op voor de gehele VVT-sector, die achteraan de rij leek te staan in de aanpak van de crisis door de overheid.

Het jaar- en kwaliteitsverslag van WZU Veluwe over 2021 is klaar. Daarin blikken we terug op het afgelopen jaar en alles wat we in die periode bereikt hebben. De Raad van Toezicht (RvT) heeft het verslag op woensdag 25 mei goedgekeurd.

Complimenten

De RvT is zeer tevreden over het behaalde resultaat. Daar hebben we met z’n allen aan bijgedragen, dus ook jij als medewerker kunt hier trots op zijn. De RvT maakt complimenten over de leesbaarheid en de samenstelling van het verslag.

Informatie en interviews

Het Jaar- en Kwaliteitsverslag bevat dit keer naast informatie ook interviews met collega’s, cliënten en vrijwilligers. Op die manier schetsen we een mooi beeld van de ontwikkeling van WZU Veluwe in 2021.

> Lees het Jaar- en Kwaliteitsverslag als online magazine
> Download het Jaar- en Kwaliteitsverslag 2021

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

WZU Veluwe is gestart met het geven van boostervaccinaties aan medewerkers. Deze en volgende week kunnen collega’s die dat willen de prik halen op hun werk.

Veel medewerkers vroegen om een boosterprik via het werk, merkte WZU Veluwe. “Daarom hebben we als werkgever besloten deze vaccinatie te faciliteren”, vertelt directeur Zorgbedrijf Dick Sein.

Hoge opkomst
Op de vijf woonzorglocaties zijn prikposten ingericht. Medewerkers van de locaties en uit de thuiszorg kunnen hier terecht. Op de eerste prikdagen op donderdag 9 en vrijdag 10 december was er een hoge opkomst. Ook volgende week hebben collega’s nog de mogelijkheid om de boostervaccinatie te halen.

Blijven beschermen
Cliënten uit de woonzorglocaties van WZU Veluwe konden eerder al een boostervaccinatie laten toedienen. WZU Veluwe benadrukt dat vaccinatie altijd een vrijwillige keuze is. “We hopen wel dat zoveel mogelijk medewerkers gebruikmaken van de booster, zodat we cliënten en elkaar goed kunnen blijven beschermen.”

Invoering van het coronatoegangsbewijs in de zorg leidt tot verdeeldheid en heeft een nadelig effect op het welbevinden van cliënten. Dat vindt WZU Veluwe. De ouderenzorgorganisatie vraagt branchevereniging ActiZ om het kabinet duidelijk te maken dat invoering niet gewenst is.

Tijdens de coronapersconferentie van dinsdag 2 november ging het over de invoering van de QR-code in de zorg voor medewerkers en bezoekers. Daarbij moeten medewerkers elke keer als zij naar hun werk gaan de QR-code laten zien. “Dat is geen goede ontwikkeling”, zegt WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens. “De invoering kan leiden tot verdeeldheid tussen medewerkers.”

Iedereen is nodig
Naar schatting is driekwart van de medewerkers van WZU Veluwe gevaccineerd. “Wij willen niet dat ongevaccineerde medewerkers door deze maatregel het gevoel krijgen dat ze worden weggestuurd of moeten vertrekken”, zegt Martens. “Bovendien komt de zorg extra onder druk te staan, omdat medewerkers die geen QR-code of negatieve test kunnen laten zien, feitelijk niet kunnen werken. Iedere collega is nodig.”

Minder bezoek
Martens voorziet ook problemen voor bezoek aan cliënten in woonzorglocaties. “Iemand die het toegangsbewijs niet kan laten zien, mag niet op bezoek bij een cliënt. Terwijl bezoek juist zo waardevol is voor het welbevinden van mensen.”

Veiligheid
WZU Veluwe vraagt brancheorganisatie ActiZ het kabinet duidelijk te maken dat invoering van een coronatoegangsbewijs in de zorg niet gewenst is. “We denken dat we met het correct hanteren van de corona-basisregels en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen meer veiligheid bieden dan met het invoeren van de QR-code als toegangsbewijs.”

Niet verplichten
Medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren is voor WZU Veluwe een stap te ver. “We maken ons grote zorgen over het fors oplopende aantal besmettingen in onze regio”, zegt Martens. “Daarom doen we op iedereen een dringend beroep om nogmaals goed na te denken over zijn of haar keuze.”

WZU Veluwe heeft het Jaarkwaliteitsplan 2021 opgesteld. In het document staan onze plannen en verbeterpunten beschreven. Het plan 2021 borduurt voort op 2019 en 2020 en gaat vooral over het aanscherpen en borgen van ingezette acties en projecten.

Zorg aan cliënt
Uitgangspunt van het Jaarkwaliteitsplan 2021 is de zorg en ondersteuning aan de cliënt. Het centraal stellen van de cliënt betekent dat het primair proces (zorg, behandeling, facilitair) leidend is en dat de ondersteunende afdelingen dit faciliteren. Ook is er ruimte om van elkaar te leren en om te verbeteren.

Publieksversie en samenvatting
Van het Jaarkwaliteitsplan is een Publieksversie gemaakt. Deze Publieksversie is een verkorte, makkelijk leesbare versie van het Jaarkwaliteitsplan. Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Zorgmedewerkers van de woonzorglocaties van WZU Veluwe kunnen zich vanaf deze week laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij vallen in de eerste groep personen die in aanmerking komen voor een vaccinatie en hebben een uitnodiging ontvangen. Cliënten volgen binnen enkele weken.

Vaccineren in fases
Om in Nederland het coronavirus onder controle te krijgen kan iedereen die dat wil zich laten vaccineren. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de vaccins kan niet iedereen tegelijk een inenting krijgen. Daarom gebeurt de vaccinatiecampagne in fases. Zorgmedewerkers zijn als een van de eerste groepen aan de beurt. Veel medewerkers van WZU Veluwe horen bij die groep.

Verpleeghuizen
Ook het vaccineren van zorgmedewerkers gebeurt in fases. Als eerste worden zorgmedewerkers uitgenodigd van 18 jaar of ouder die direct cliëntcontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (intramuraal). Daarna zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken binnen gehandicapteninstellingen. Vervolgens de medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning (extramuraal).

Als werkgever regelt WZU Veluwe dat iedereen die met voorrang in aanmerking komt voor vaccinatie een uitnodiging ontvangt. In deze eerste ronde hebben bijna 800 van de 1200 personeelsleden een oproep gehad. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD en zijn, afhankelijk van de drukte, dan zo snel mogelijk aan de beurt.

Elkaar beschermen
De keuze voor al dan niet vaccineren is vrijwillig, elke medewerker bepaalt zelf of hij of zij hier gebruik van wil maken. Maar om cliënten en elkaar te beschermen hoopt WZU Veluwe natuurlijk dat zoveel mogelijk medewerkers zich laten vaccineren. We hebben op iedereen een beroep gedaan om zich te verdiepen in het al dan niet vaccineren en een zorgvuldige afweging te maken.

Vaccinatie cliënten
WZU Veluwe hoopt ook cliënten snel te kunnen gaan inenten. Vanaf 18 januari start de vaccinatie van verpleeghuisbewoners, in eerste instantie bij zes verpleeghuizen, daarna volgen de overige verpleeghuizen. Cliënten hoeven hiervoor niet naar de GGD, maar kunnen in huis blijven. De eigen behandelaars of de huisartsen geven de vaccinaties. Inventarisatie wie wel of geen toestemming geeft voor vaccinatie is reeds gestart. Ook hier hoopt WZU Veluwe dat zoveel mogelijk bewoners of cliënten  gebruikmaken van de mogelijkheid. Het doel is een zo hoog mogelijke vaccinatiebereidheid om corona zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Van WZU Veluwe is een nieuwe editie verschenen van relatiemagazine Nabij. Het is een speciale uitgave geworden, die in zijn geheel gaat over de afgelopen coronaperiode.

Thema verbondenheid
Verbondenheid is het thema van het magazine. Want hoe blijf je verbonden als alle deuren op slot zitten en er strenge regels zijn om de gezondheid van cliënten en collega’s te beschermen. Hoe werk je samen en hoe kom je zo’n moeilijke periode met elkaar goed door? Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vertellen in het magazine hun – soms ontroerende – verhaal.

Het magazine gaat niet alleen naar medewerkers en cliënten, maar ook naar contactpersonen, vrijwilligers en andere relaties.

> Lees de speciale uitgave online

Vier van de vijf woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn vrij van corona. De vijfde locatie is zo goed als vrij van het virus. Door dit goede nieuws kunnen de deuren weer iets verder open voor bezoek. Ook cliënten hebben meer bewegingsvrijheid.

WZU Veluwe is blij te kunnen constateren dat het de goede kant opgaat met de bestrijding van het virus, zowel binnen de thuiszorg als in de woonzorglocaties. Dit biedt ruimte om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven. Zij zaten lange tijd hoofdzakelijk in hun appartement. Inmiddels mogen zij weer rondlopen op de gang en in groepjes gebruikmaken van het restaurant. Ook worden er weer activiteiten georganiseerd en is voor thuiswonende cliënten de dagbesteding weer van start gegaan.

Bezoek mag weer
In alle woonzorgcentra is inmiddels weer bezoek toegestaan. Hiervoor bestaan verschillende fases met steeds iets meer mogelijkheden. De meeste locaties verkeren inmiddels in fase 2. Dit betekent dat elke cliënt meerdere vaste bezoekers per week mag ontvangen met een maximum van twee per bezoek. Dit mag op de kamer van de cliënt of buiten tijdens een wandelingetje rond het terrein. Ook de speciaal ingerichte ontmoetingsruimten en de zogenoemde babbelkar blijven in gebruik om bezoek te ontvangen.

Verdriet en gemis
Naast de vreugde over het versoepelen van de maatregelen is er ook verdriet. Bewoners die zijn overleden worden gemist, niet alleen door hun familieleden, maar ook door medebewoners en medewerkers. Ruim drie maanden zijn we bezig met een strijd die grote verliezen kent en die nog niet definitief gestreden is.

Dankbaar
De coronacrisis heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds veel van cliënten, hun naasten en van medewerkers. WZU Veluwe is erg dankbaar voor ieders inzet en betrokkenheid.

In de strijd tegen het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het testen van zorgmedewerkers. WZU Veluwe luidt de noodklok. “Toezeggingen zijn helaas nog niet waargemaakt.”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beloofde de afgelopen weken te werken aan voldoende mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgpersoneel in verpleeghuizen. Ook zegde de regering toe dat medewerkers in de VVT-sector met ingang van 6 april getest kunnen worden op het Covid 19-virus. Nu het virus op de zorglocaties van WZU Veluwe steeds verder om zich heen grijpt, is zowel aan testmogelijkheden als bescherming grote behoefte.

Ernstige zorgen
Beide toezeggingen zijn tot dusver echter niet gerealiseerd, constateert Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe.  “De waarheid is een enorm gebrek aan PBM en een enorme bureaucratie om zorgmedewerkers te testen! Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van onze medewerkers.”

Dagelijkse zoektocht
WZU Veluwe is de laatste weken dagelijks op zoek naar nieuwe voorraden mondmaskers, brillen, schorten en desinfectiemiddel. Verschillende bedrijven en particulieren in de regio leverden al een bijdrage. “Daar zijn we heel blij mee”, meldt Martens. “Maar de nood is hoog. Om veilig te kunnen werken en ook nu de beste zorg te kunnen geven aan onze cliënten is actie nodig!”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese