Nieuwe locatiemanagers voor Mariposa en Het Nieuwe Feithenhof

Woonzorglocaties Mariposa in ’t Harde en Het Nieuwe Feitenhof in Elburg hebben beide een nieuwe locatiemanager. Na een zorgvuldige procedure is Esther de Groot benoemd tot locatiemanager van Het Nieuwe Feithenhof en Thirza Scholten tot locatiemanager van Mariposa. WZU Veluwe wenst hen beiden en de collega’s op locatie een goede tijd samen toe.

De Boskamp
De benoeming van Thirza Scholten en Esther de Groot betekent dat het team van locatiemanagers weer bijna compleet is. Vier van de vijf locaties van WZU Veluwe hebben weer een manager. De procedure voor een locatiemanager voor De Boskamp loopt nog. We hopen van harte dat ook deze locatie binnenkort een nieuwe manager kan verwelkomen.

> Bekijk de vacature voor locatiemanager voor De Boskamp

Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs van gemeente Epe treedt in dienst bij WZU Veluwe. Zij gaat per 15 augustus aan de slag als directeur Zorg.

Als wethouder was Lia de Waard onder meer verantwoordelijk voor zorg en welzijn en cultuur. “Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor de Eper samenleving”, zegt zij. “Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging om vanuit een andere rol daar verder aan te werken.”

Opgave ouderenzorg
Bestuurder José Geertsema van WZU Veluwe is blij met de overstap die Lia de Waard maakt. “We staan in onze organisatie en samen in de regio voor de opgave om de ouderenzorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Samen met Lia maken we ons daar graag sterk voor.”

Directieteam
WZU Veluwe is bezig met het vormen van een klein directieteam om de organisatie goed en efficiënt aan te kunnen sturen. Egbert van der Steege, die al langer bij WZU Veluwe werkt, is per 1 juli benoemd tot directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed. “Ook op het gebied van woon- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers willen en moeten we stappen zetten richting de toekomst. Ik lever daar graag een bijdrage aan.”

José Geertsema is dankbaar voor beide benoemingen: “Ik zie met vertrouwen uit naar onze samenwerking.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht dinsdag 4 juli De Boskamp. Zij gingen in gesprek met bestuurders van WZU Veluwe, Lelie Zorggroep en Zorgspectrum Het Zand en met zorgprofessionals over de toekomst van de ouderenzorg. “De zorg moet anders, maar dat willen we wel verantwoord kunnen doen.”

Een open brief aan het ministerie en het zorgkantoor twee weken geleden vormde de aanleiding voor het bezoek. In die brandbrief spraken ouderenzorgorganisaties uit de regio’s Zwolle en Veluwe hun zorgen uit over de toekomst: de werkdruk, het tekort aan medewerkers en de dreiging van dalende tarieven. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in en de verandering van de ouderenzorg nog lastiger en onhoudbaar, stellen de zorgorganisaties.

Als antwoord op de gezamenlijke brief bezochten VWS-directeur Langdurige Zorg Michiel Geschiere, programmadirecteur WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) Jan Megens, coördinator Strategie Anno Pomp en clustercoördinator zorginkoop Marijke Zomer WZU Veluwe-locatie De Boskamp. Zij spraken met bestuurders Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep, Janine Noordhuis van Zorgspectrum Het Zand en José Geertsema van WZU Veluwe. Lubert Bosman, regiomanager Leliezorggroep en zorgprofessionals vertelden over de dilemma’s waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden.

Verandering is nodig
Nog niet eerder heeft de vvt-sector zich landelijk en gezamenlijk zo laten horen. De situatie wordt onhoudbaar en gezamenlijk stellen de organisaties de vraag: ouderenzorg, hoe dan? “We dragen het landelijk beleid, we begrijpen allemaal dat verandering nodig is”, zegt Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep. “We willen én moeten de zorg voor de toekomst anders inrichten om het met elkaar vol te kunnen houden. Anders komen we in een onhoudbare situatie.”

Te groot en te snel
“We begrijpen dat er een transitie moet komen”, zegt Janine Noordhuis van Het Zand. “En we doen al veel samen, denk bijvoorbeeld aan het Regionaal Coördinatiepunt Zwolle. Maar de gevraagde verandering is te groot en gaat te snel. Als je op een andere manier je personeel moet laten werken, dan heeft het tijd nodig om dat goed te kunnen doen.“

CAO-verhoging
Met ingang van 1 oktober krijgen medewerkers in de vvt meer salaris, de CAO gaat in stappen met 10 procent omhoog. Zeer gegund en gewenst, maar ook problematisch, stellen de zorgorganisaties. Compensatie door de overheid blijft namelijk uit. Hendrik Jan van den Berg: ”Veel organisaties kunnen dat zelf niet betalen, dat leidt tot aanzienlijke verliezen.”

Taboes bespreekbaar maken
José Geertsema wijst op het belang van het brede maatschappelijke gesprek over de toekomst. “De onhoudbaarheid van de ouderenzorg vraagt om een goed gesprek met elkaar. Daarin moeten we taboes bespreekbaar maken. Want de onhoudbaarheid en de onbetaalbaarheid, het gevaar van continuïteit van regionale ouderenzorg stelt ons als samenleving de vraag van welke realiteit we met elkaar nog kunnen uitgaan.”

Het is onverantwoordelijk om dit gesprek alleen bij de zorgprofessionals neer te leggen, benadrukken de organisaties. José Geertsema: “We hebben elkaar nodig om een gezond landelijk beleid uit kunnen voeren en daarmee zorgprofessionals te kunnen behouden voor de ouderenzorg.”

Open gesprek
Zowel het ministerie als de zorgorganisaties kijken terug op een goed en open gesprek. Een gesprek waarin echt naar elkaar geluisterd is en geprobeerd is te begrijpen waar de pijn zit. De pijn tussen de benodigde verandering die nodig is voor de toekomst, de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals en de uiterst noodzakelijke financiering.

Op de foto van links naar rechts: Hendrik Jan van den Bert (Lelie Zorggroep), José Geertsema (WZU Veluwe), Anno Pomp (VWS), Marijke Zomer (VWS), Lubert Bosman (Lelie Zorggroep), Janine Noordhuis (Zorgspectrum Het Zand), Michiel Geschiere (VWS), Daniëlle Verkerk (WZU Veluwe), Jan Megens (WOZO), Erika van Enk (WZU Veluwe) en Ellen Remmers (WZU Veluwe).

Nadat vorige week de Raad van Toezicht een stap opzij deed, heeft WZU Veluwe Cathy van Beek benoemd tot interim-voorzitter Raad van Toezicht. Zij gaat aan de slag met de vorming van een nieuw RvT. “Met elkaar zetten we stappen richting een nieuwe, andere toekomst.”

Cathy van Beek is verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige en heeft meer dan 25 jaar ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Van 2011 tot 2018 was ze bestuurder van het Radboudumc in Nijmegen, met als aandachtsveld Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid.

Vertrouwen
Met Cathy van Beek krijgt WZU Veluwe een ervaren toezichthouder. Met haar gedegen bestuurlijke achtergrond is zij in staat om op het gebied van toezicht de onrustige en complexe periode waarin onze organisatie is terechtgekomen om te buigen. Zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben unaniem positief geadviseerd over haar benoeming. Zij zien met vertrouwen uit naar een nieuwe voltallige Raad van Toezicht.

Nieuwe periode
De benoeming van een interim-voorzitter markeert het begin van een nieuwe periode, zegt bestuurder José Geertsema. “We zien perspectief om patronen te doorbreken en te veranderen. We krijgen hiermee de ruimte die nodig is om samen verder te bouwen aan een vernieuwd WZU Veluwe dat gericht is op de toekomst.”

Gezond WZU Veluwe
Het vertrouwen dat cliënten, hun naasten, collega’s en vrijwilligers in WZU Veluwe stellen waarmaken, daar gaat het om, stelt José Geertsema. “Elke dag werken al onze collega’s hard en met veel liefde aan goede zorg. Dat zien en merken we overal; van de huishoudelijke ondersteuning en zorg thuis tot de zorg in onze verpleeghuizen. Daar verlenen we met elkaar goede zorg. Aan ons de opdracht om dat ook weer de basis te laten zijn van een gezond WZU Veluwe. Dat lukt ons alleen samen, door er ook voor elkaar te zijn. Door naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.”

Samen met vijftien zorgorganisaties in de regio spreken wij als WZU Veluwe onze zorgen uit over de toekomst van de ouderenzorg. Dat doen we met een paginagrote advertentie die dinsdagochtend in dagblad de Stentor staat. Meehelpen? Deel dan onze berichten op social media hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars in Nederland willen de tarieven voor de ouderenzorg verlagen. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in de ouderenzorg nog lastiger. Daarom komen we op de Veluwe en in de regio Zwolle gezamenlijk in actie. Met de kop ‘Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?’ vragen we aan de minister van VWS en aan de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aandacht voor de werkdruk, voor het tekort aan medewerkers, hoe we met elkaar de zorg betaalbaar houden en vooral: hoe we onze zorg kunnen en willen voorbereiden op de toekomst, de zorg van morgen.

Toekomstbestendig maken
We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. Door het gebrek aan financiële ruimte is dit haast onmogelijk. Dit leidt tot vertraging in die veranderingen. Terwijl we met elkaar al zo mooi op weg zijn om de zorg voor ouderen in onze regio toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. Samen met ouderen, met naasten, met de samenleving, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn.

Goed werkgeverschap
De praktijk waarin jij je betekenisvolle werk doet, staat onder druk. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. We willen een goede werkgever zijn, met ruime voor werkplezier, een goede balans tussen werk en privé en een passend salaris.

Financieel gezond blijven
We blijven inzetten op een betere CAO, maar die is er nog niet. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om te zorgen dat we de loonkosten kunnen betalen uit de budgetten die we hebben. En die budgetten staan onder druk, als organisatie moeten we ook financieel gezond zijn én blijven. Dan helpt het niet als de minister en de zorgverzekeraars komen met kortingen op de tarieven.

Toenemende vergrijzing
We willen ons niet druk maken om die druk, maar om onze ouderenzorg. De vergrijzing heeft meerdere gevolgen: er komen steeds meer ouderen die afhankelijk zijn van onze zorg en die bovendien ook steeds ouder worden. Daarnaast is er een grote groep zorgmedewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Door een tekort aan medewerkers en de financiële ruimte die minder wordt, ontstaat een onhoudbare situatie voor de ouderenzorg. Niet alleen in onze regio maar in heel Nederland. Niets doen is geen optie. Het roer moet om. We moeten ons aanpassen, de zorg van morgen met elkaar vormgeven.

Hoe dan?
Maar hoe dan? Samen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg en de veranderingen die hard nodig zijn in onze sector. We roepen de minister, de politiek en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons in gesprek te blijven over de zorg van de toekomst en vragen om financiële ruimte om dit ook waar te maken.

En daarom staat dinsdag onderstaande advertentie in de krant

WZU Veluwe maakt een onrustige periode door. Nadat bestuurder José Geertsema in september vorig jaar startte, kwamen problemen aan het licht. Herstel is inmiddels ingezet. De Raad van Toezicht doet in het belang van de toekomst van de zorgorganisatie een stap opzij.

Al lange tijd is er binnen WZU Veluwe sprake van onwenselijke situaties, zowel in de dagelijkse praktijk van omgaan met elkaar als in de bedrijfsvoering. Deze hebben in de eerste helft van 2022 ernstige vormen aangenomen. Eind 2022 en begin 2023 heeft de organisatie daarom stevige interventies ingezet, meldt bestuurder José Geertsema. “Met elkaar hebben we een begin gemaakt van werken aan herstel. Samen hebben we hierin eerste stappen gezet, waarvan we nu voorzichtig positief resultaat zien.”

Ruimte maken voor toekomst
In de Raad van Toezicht is de afgelopen maanden veel gesproken over de situatie. Dit heeft ertoe geleid dat de voltallige Raad heeft besloten de functie neer te leggen. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we als Raad van Toezicht de verdere ontwikkeling van WZU Veluwe in de weg staan”, schrijft de Raad in een verklaring. De Raad geeft aan recht te willen doen aan de medewerkers als daadwerkelijke uitvoerders van de waardevolle zorg voor de kwetsbare ouderen die aan hen toevertrouwd zijn. “Dat doen we door een stap opzij te doen en ruimte te maken voor een nieuwe toekomst.”

Vertrouwen in nieuwe koers
WZU Veluwe krijgt het volste vertrouwen van de aftredende toezichthouders voor de reeds ingezette koers: “Wij zien dat de stappen die WZU Veluwe samen met leidinggevenden, directie en bestuurder aan het zetten is de juiste zijn. We zien ook dat herstel nodig en gewenst is en hebben alle vertrouwen in de nieuwe koers en in de weg van openheid en transparantie. We hopen en bidden dat wij door ruimte te maken recht doen aan jullie en dat dit helpend is op de ingeslagen weg naar een nieuwe toekomst voor WZU Veluwe.”

Interim-voorzitter
WZU Veluwe benoemt op korte termijn een interim-voorzitter Raad van Toezicht. De tijdelijke interim-voorzitter krijgt de opdracht een nieuwe Raad van Toezicht te vormen.

WZU Veluwe staat donderdag 6 april stil bij de coronapandemie. In de Grote Kerk in Epe komen medewerkers, vrijwilligers, familie en andere betrokkenen bij elkaar voor een herdenkingsdienst met sprekers en muziek.

“De coronapandemie is officieel voorbij, maar de impact ervan is nog elke dag merkbaar”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “Het is goed om met elkaar in deze dienst stil te staan bij emoties die er nog zijn, terug te kijken op keuzes die zijn gemaakt, te benoemen waar pijn ligt maar ook uit te spreken hoe we met elkaar van betekenis zijn geweest voor onze cliënten.”

Dominee Van der Graaf
Een van de sprekers is André van der Graaf, oud-predikant uit Heerde. Hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen. Ook wethouder Lia de Waard van gemeente Epe gaat in op de moeilijke periode. Bariton Zwier van der Weerd levert een muzikale bijdrage.

De herdenkingsdienst op 6 april begint om 15.30 uur en duurt tot 17.15 uur. Locatie: Grote Kerk in Epe, Hoofdstraat 76. Betrokkenen bij WZU Veluwe en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via communicatie@wzuveluwe.nl.

José Geertsema is benoemd als de nieuwe bestuurder van WZU Veluwe. Zij is de opvolger van Wim Martens, die met pensioen gaat. Geertsema start op 1 september in haar nieuwe functie.

Oog voor mens en identiteit

‘Met José krijgt de organisatie een fris boegbeeld, passend bij het karakter en de cultuur van WZU Veluwe’, zegt voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van Vark. ‘De nieuwe bestuurder heeft oog voor mens, organisatie en onze protestants-christelijke identiteit.’

Ruime ervaring

José Geertsema heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg. Zij is momenteel bestuurder van Extra ZorgSamen. Daarnaast is ze toezichthouder bij een aantal (zorg)organisaties en maakt ze zich sterk voor innovatie in de zorg. ‘Met veel energie kijk ik uit naar het werken voor WZU Veluwe’, zegt zij. ‘Ik bouw graag samen verder aan zorg en welzijn voor (toekomstige) ouderen en aan het vanuit een passende leefomgeving beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.’

Kundig en betrokken

Vertrekkend bestuurder Wim Martens werkte bijna negen jaar bij WZU Veluwe. De Raad van Toezicht typeert hem als een kundig en betrokken persoon, die de organisatie een stevige positie in de regio heeft gegeven. Onder zijn leiding vernieuwde WZU Veluwe diverse woonzorglocaties, maakte de organisatie de overstap naar verpleeghuiszorg en ontstonden nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 kwam Martens in de landelijke media op voor de gehele VVT-sector, die achteraan de rij leek te staan in de aanpak van de crisis door de overheid.

Het jaar- en kwaliteitsverslag van WZU Veluwe over 2021 is klaar. Daarin blikken we terug op het afgelopen jaar en alles wat we in die periode bereikt hebben. De Raad van Toezicht (RvT) heeft het verslag op woensdag 25 mei goedgekeurd.

Complimenten

De RvT is zeer tevreden over het behaalde resultaat. Daar hebben we met z’n allen aan bijgedragen, dus ook jij als medewerker kunt hier trots op zijn. De RvT maakt complimenten over de leesbaarheid en de samenstelling van het verslag.

Informatie en interviews

Het Jaar- en Kwaliteitsverslag bevat dit keer naast informatie ook interviews met collega’s, cliënten en vrijwilligers. Op die manier schetsen we een mooi beeld van de ontwikkeling van WZU Veluwe in 2021.

> Lees het Jaar- en Kwaliteitsverslag als online magazine
> Download het Jaar- en Kwaliteitsverslag 2021

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese