WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen fusie

WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen de mogelijkheden tot een fusie. Met de beoogde fusie willen de organisaties de christelijke zorg in het werkgebied van WZU Veluwe en de hieraan grenzende werkgebieden van Lelie zorggroep versterken.

WZU Veluwe en Lelie zorggroep werken al jarenlang samen en vinden elkaar in de christelijke identiteit en gezamenlijke visie op zorg. “In de ouderenzorg staan we voor flinke uitdagingen: hoe houden we de zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar?”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “We hebben de verantwoordelijkheid om christelijke ouderenzorg op de Veluwe te behouden, zodat we er met elkaar elke dag kunnen zijn voor de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Om die zorg op lange termijn te kunnen blijven bieden, zochten we een financieel gezonde en innovatieve grotere organisatie die onze christelijke identiteit deelt. Die mogelijke partner hebben we gevonden in Lelie zorggroep.”

Voor beide partijen biedt de beoogde fusie voordelen, schetst Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “Als we onze krachten bundelen, bouwen we aan de toekomstbestendigheid van de zorgverlening van de locaties en thuiszorgteams van WZU Veluwe en de zorgverlening van Lelie zorggroep in de aangrenzende gebieden. Denk hierbij aan samen innoveren, samen werken aan kwaliteit en samen mensen laten zien hoe mooi en belangrijk werken in de zorg is.”

Maandag hebben beide organisaties het fusievoornemen gedeeld met hun medewerkers. De komende maanden worden in samenspraak met de medewerkers de beoogde voordelen van de fusie verder verkend. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen.

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van verschillende christelijke zorgorganisaties. De organisatie is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. Lelie zorggroep staat bekend als een innovatieve organisatie met een hoge tevredenheid (>8) van cliënten en medewerkers. In 2022 is de organisatie succesvol gefuseerd met Riederborgh, een verpleeghuis in Ridderkerk.

Over WZU Veluwe

WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Noord-Veluwe. Zij biedt christelijke zorg en ondersteuning ‘van stofdoek tot sterfbed’: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat doet de organisatie in en rond vijf kernen: Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Epe en Wapenveld. In de regio werkt WZU Veluwe nauw samen met collega-zorgorganisaties en ketenpartners. Bij WZU Veluwe werken 1.300 medewerkers. Met 600 vrijwilligers kent de organisatie een grote betrokkenheid vanuit de kerken en lokale gemeenschappen.

De christelijke identiteit is de verbindende factor tussen beide organisaties. Daarbij is er lokaal ruimte om daar op eigen wijze kleur en vorm aan te geven. Zowel WZU Veluwe als Lelie zorggroep zien met vertrouwen uit naar de toekomst.

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat voor heel Nederland geldt. Voor regio’s wordt dit akkoord vertaald in Regioplannen. WZU Veluwe neemt deel aan de regioplannen voor Apeldoorn/Zutphen en Noord-Veluwe en bestuurder José Geertsema heeft deze ondertekend.

Regioplan Apeldoorn/Zutphen

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én er is een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoord in vijf opgaven:

  1. Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  2. Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  3. Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  4. Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  5. Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

> Lees het Regioplan Apeldoorn-Zutphen

Focus op preventie en gezondheid

In het regioplan is de focus verlegd van ziekte naar welbevinden en gezondheid. Bart Smit, voorzitter van de stuurgroep IZA: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen en moeten we de vraag naar zorg afremmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

In gesprek over wat nog wel kan

Verandering is noodzakelijk, vindt ook José Geertsema, Raad van Bestuur van WZU Veluwe. “Denk aan meer inzet van informele zorg, meer en betere samenwerking en focus op het welbevinden van cliënten in plaats van gezondheid. Het is goed om te zien dat we in onze regio met elkaar de beweging richting de toekomst maken en werken aan een samenredzame gemeenschap.” Verandering biedt ook kansen, stelt WZU Veluwe. “We kijken samen met cliënten, familie en vrijwilligers naar wat iemand nog wel kan. Vanuit onze christelijke identiteit gaan we daarover het goede gesprek aan. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe kunnen we met elkaar naast de cliënt blijven staan?”

Regioplan Noord-Veluwe

Ook voor de regio Noord-Veluwe is een Regioplan opgeleverd, dat eveneens door WZU Veluwe is ondertekend. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

> Lees het Regioplan Noord-Veluwe

WZU Veluwe heeft een nieuwe Raad van Toezicht. Interim-voorzitter Cathy van Beek heeft een voltallige raad samengesteld. “Met deze breed samengestelde en complementair ervaren RvT heb ik er alle vertrouwen in dat WZU Veluwe qua governance weer toekomstbestendig is.”

Van Beek ging in een intensieve periode aan de slag. Nadat de vorige Raad van Toezicht van WZU Veluwe eerder dit jaar opstapte kreeg zij de opdracht om een nieuwe raad samen te stellen. Met haar hart voor de zorg, robuuste ervaring in bestuur en toezicht lukte het haar om in nauwe samenwerking met de bestuurder en de medezeggenschap de onrustige en complexe situatie te wenden.

Voorzitter Arnold Huijgen

Een belangrijke stap in dit proces was de benoeming van dr. Arnold Huijgen. Hij trad op 1 september aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Huijgen is hoogleraar Dogmatiek aan de Protestants Theologische Universiteit en een ervaren en verbindende toezichthouder in de zorg. “In hoe we voor elkaar zorgen, blijkt wat voor mensen we zijn”, stelt hij.

Vier leden

Naast Huijgen telt de Raad van Toezicht vier nieuwe leden. Ineke van Dijk werkt momenteel als Directeur Zorg bij Zorggroep Charim en heeft ervaring in directie, bestuur en management van zorgorganisaties. Anne Offereins heeft ruime ervaring als toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties en beschikt over een stevige financiële achtergrond.

Ook Aline Poolen is een ervaren toezichthouder en momenteel bestuurder bij ZorgAccent. Daarnaast is zij bestuurslid Digitaal Denken en Doen bij brancheorganisatie Actiz. Wilco Frens treedt per 1 januari 2024 toe tot de raad. Frens is toezichthouder, financieel specialist en mediator. Huijgen is blij dat de Raad van Toezicht weer op volle sterkte is. “De ervaring die deze vier mensen meebrengen is van belang in het licht van de uitdagingen waar WZU Veluwe voor staat.”

Goede toekomst

Met de benoeming van Frens is de raad compleet en rond Van Beek haar interim-periode af. Huijgen is haar dankbaar voor het vele en goede werk. “Cathy van Beek heeft haar taak op transparante, doortastende en volhardende wijze vervuld. Nu hopen we met elkaar te kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor WZU Veluwe. Daarbij hebben we het volste vertrouwen in bestuurder José Geertsema en de noodzakelijke stappen die zij zet om de organisatie toekomstbestendig te maken.”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.