WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen fusie

WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen de mogelijkheden tot een fusie. Met de beoogde fusie willen de organisaties de christelijke zorg in het werkgebied van WZU Veluwe en de hieraan grenzende werkgebieden van Lelie zorggroep versterken.

WZU Veluwe en Lelie zorggroep werken al jarenlang samen en vinden elkaar in de christelijke identiteit en gezamenlijke visie op zorg. “In de ouderenzorg staan we voor flinke uitdagingen: hoe houden we de zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar?”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “We hebben de verantwoordelijkheid om christelijke ouderenzorg op de Veluwe te behouden, zodat we er met elkaar elke dag kunnen zijn voor de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Om die zorg op lange termijn te kunnen blijven bieden, zochten we een financieel gezonde en innovatieve grotere organisatie die onze christelijke identiteit deelt. Die mogelijke partner hebben we gevonden in Lelie zorggroep.”

Voor beide partijen biedt de beoogde fusie voordelen, schetst Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “Als we onze krachten bundelen, bouwen we aan de toekomstbestendigheid van de zorgverlening van de locaties en thuiszorgteams van WZU Veluwe en de zorgverlening van Lelie zorggroep in de aangrenzende gebieden. Denk hierbij aan samen innoveren, samen werken aan kwaliteit en samen mensen laten zien hoe mooi en belangrijk werken in de zorg is.”

Maandag hebben beide organisaties het fusievoornemen gedeeld met hun medewerkers. De komende maanden worden in samenspraak met de medewerkers de beoogde voordelen van de fusie verder verkend. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen.

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van verschillende christelijke zorgorganisaties. De organisatie is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. Lelie zorggroep staat bekend als een innovatieve organisatie met een hoge tevredenheid (>8) van cliënten en medewerkers. In 2022 is de organisatie succesvol gefuseerd met Riederborgh, een verpleeghuis in Ridderkerk.

Over WZU Veluwe

WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Noord-Veluwe. Zij biedt christelijke zorg en ondersteuning ‘van stofdoek tot sterfbed’: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat doet de organisatie in en rond vijf kernen: Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Epe en Wapenveld. In de regio werkt WZU Veluwe nauw samen met collega-zorgorganisaties en ketenpartners. Bij WZU Veluwe werken 1.300 medewerkers. Met 600 vrijwilligers kent de organisatie een grote betrokkenheid vanuit de kerken en lokale gemeenschappen.

De christelijke identiteit is de verbindende factor tussen beide organisaties. Daarbij is er lokaal ruimte om daar op eigen wijze kleur en vorm aan te geven. Zowel WZU Veluwe als Lelie zorggroep zien met vertrouwen uit naar de toekomst.

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat voor heel Nederland geldt. Voor regio’s wordt dit akkoord vertaald in Regioplannen. WZU Veluwe neemt deel aan de regioplannen voor Apeldoorn/Zutphen en Noord-Veluwe en bestuurder José Geertsema heeft deze ondertekend.

Regioplan Apeldoorn/Zutphen

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én er is een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoord in vijf opgaven:

  1. Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  2. Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  3. Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  4. Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  5. Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

> Lees het Regioplan Apeldoorn-Zutphen

Focus op preventie en gezondheid

In het regioplan is de focus verlegd van ziekte naar welbevinden en gezondheid. Bart Smit, voorzitter van de stuurgroep IZA: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen en moeten we de vraag naar zorg afremmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

In gesprek over wat nog wel kan

Verandering is noodzakelijk, vindt ook José Geertsema, Raad van Bestuur van WZU Veluwe. “Denk aan meer inzet van informele zorg, meer en betere samenwerking en focus op het welbevinden van cliënten in plaats van gezondheid. Het is goed om te zien dat we in onze regio met elkaar de beweging richting de toekomst maken en werken aan een samenredzame gemeenschap.” Verandering biedt ook kansen, stelt WZU Veluwe. “We kijken samen met cliënten, familie en vrijwilligers naar wat iemand nog wel kan. Vanuit onze christelijke identiteit gaan we daarover het goede gesprek aan. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe kunnen we met elkaar naast de cliënt blijven staan?”

Regioplan Noord-Veluwe

Ook voor de regio Noord-Veluwe is een Regioplan opgeleverd, dat eveneens door WZU Veluwe is ondertekend. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

> Lees het Regioplan Noord-Veluwe

Centrum voor Levensvragen en Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe organiseren een bijeenkomst over het thema ‘troost’. Deze vindt plaats op woensdag 29 november in het Kulturhus in Epe. Van harte welkom!

Troost raakt aan de meest wezenlijke vragen van ons mens zijn. Wat betekent troost voor mij? Troosten, hoe doe je dat? Troosten, wanneer dan? We hebben allemaal ons eigen verhaal. In situaties waarin het leven (plotseling) verandert, denk aan situaties van ziekte, sterven, ouder worden, eenzaamheid of overlijden van een dierbare, komen levensvragen naar boven. Soms gaat het om alledaagse vragen en soms zijn het grote vragen die gaan over de zin en bedoeling van het leven. Ook troost, het verzachten van pijn, is hiermee verbonden.

Gesprek en muziek

Tijdens de bijeenkomsten gaan we een open gesprek aan onder begeleiding van geestelijk verzorgers met een muzikale omlijsting door Marcel Verheugd. De bijeenkomst in Epe start om 10.00 uur. Het Kulturhus is gevestigd aan Stationsstraat 25 in Epe.

Centrum voor levensvragen biedt begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Het Netwerk Palliatieve Zorg richt zich op de zorg en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Ook hier gaat het om rouw en troost. Hierover nadenken en praten met elkaar is belangrijk.

> Lees meer over de bijeenkomst

Samen met 250 zorgorganisaties spanden we in augustus een kortgeding aan tegen de zorgkantoren over het inkoopbeleid van 2024. De rechter deed hierin begin november uitspraak.

In het kortgeding stelden we dat korting op de tarieven en stijgende kosten de zorg verder onder druk zetten. Samen met Het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest Veluwe zetten we in de regio al mooie stappen om de zorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden, maar daar hebben we tijd, beleid en financiële ruimte voor nodig.

Tarieven: geen gelijk
Als het gaat om het aanpassen van de tariefafspraak met het zorgkantoor heeft de rechter ons helaas ongelijk gegeven. Dat betekent dat de CAO-verhoging, waarmee wij hogere salarissen betalen, niet gecompenseerd wordt door hogere vergoedingen. We zullen dit verschil zelf moeten opvangen.

Meer lucht in financiën
Gelukkig is er ook goed nieuws. Het zorgkantoor heeft de tarieven voor 2024 inmiddels verhoogd. Ook is een deel van de aangekondigde landelijke bezuinigen teruggedraaid. Dit geeft voor het komende jaar meer lucht en ruimte om verder te werken aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Positief actievoeren
We staan met elkaar voor grote uitdagingen in de ouderenzorg, ook in deze regio. De lokale en landelijke acties die we in september hielden en de media-aandacht die dat opleverde, hebben geholpen om dat signaal over te brengen. We zijn blij met ieders bijdrage daaraan, ook van de vele vrijwilligers en naasten die ons elke dag helpen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.