WZU Veluwe, Viattence, Zorgverlening Het Baken en TZA werken samen aan implementatie zorgtechnologie

WZU Veluwe, Viattence en Zorgverlening Het Baken slaan samen met Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht de handen ineen om (aankomende) professionals en vrijwilligers in de zorg kennis te laten maken én te leren werken met bestaande zorgtechnologieën. Hiermee spelen zij in op de uitdagingen die bestaan omtrent het gebruik van zorgtechnologie binnen de organisaties.  

Zowel regionaal als landelijk heeft de zorgsector te maken met een aantal uitdagingen. Regionaal kan men denken aan een veelheid aan zorgtechnologiemogelijkheden, maar de praktische ervaring met het gebruik en ook het daadwerkelijk kunnen gebruiken liggen niet binnen het handbereik van cliënten en zorgprofessionals (niet weten of wellicht wel willen, maar niet kunnen). Het gevolg hiervan is dat de praktische toepassing van zorgtechnologie sterk achterblijft bij de mogelijkheden.

Landelijk is er sprake van een samenleving die steeds meer digitaal wordt, veranderingen in de bevolkingsopbouw en de vraag naar zorg, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt en de nadruk die ligt op gezondheid in plaats van ziekte.  

Samen voor bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie
De zorgorganisaties trappen de samenwerking gezamenlijk af door het organiseren van een Zorgtechnologie Festival voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen bestaande zorgtechnologieën en toepassingen doorlopend worden getest zodat (toekomstige) professionals en vrijwilligers in de zorg hiermee kunnen kennismaken én leren werken. Daarbij werken zij in vier fases: bewustwording, acceptatie, adoptie en uiteindelijk implementatie. Iedere zorgorganisatie geeft op geheel eigen wijze vorm en inhoud aan het onderwerp zorgtechnologie, bijvoorbeeld door te het werken met commissies en het aanstellen van tech-ambassadeurs.

We staan als samenleving voor een grote maatschappelijke opgave. Er is namelijk sprake van toenemende vergrijzing en een krimp op de arbeidsmarkt van zorgmedewerkers. Ook wordt het gat tussen het ontvangen van thuiszorg en intramurale verpleeghuiszorg steeds groter. De ouderenzorgorganisaties WZU Veluwe, Viattence, Zorgverlening Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe hebben daarom de handen ineengeslagen en willen met het concept ‘Wonen met een +’ aansluiten bij deze opgave en invulling geven aan de behoefte van de ouder wordende inwoners van de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Een vitale leefgemeenschap

Wonen met een + is een concept waarbij de oudere geclusterd zelfstandig woont en de voorzieningen (de zogeheten +) worden georganiseerd door derden. Onder de + verstaan we alles wat de oudere of zijn/haar naaste nodig heeft op het gebied van preventie, zorg, relaties, behandeling, ontmoetingen en diensten. Met dit zorgconcept, dat nog in ontwikkeling is, streven we naar het creëren van een vitale leefgemeenschap waarbij de zelfstandigheid van ouderen behouden kan worden.

Businesscase

Bureau HHM, een organisatie- en adviesbureau met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van langdurige zorg en het sociaal domein, heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken welk woon-, leef- en zorgconcept het best past bij de bewoners in de genoemde gemeenten. Daarbij wordt gekeken naar succesfactoren van vergelijkbare woon-, leef- en zorgconcepten in Nederland. Dit alles om te komen tot een haalbare businesscase waarin één of meerdere woonzorgconcepten zijn uitgewerkt. Naar verwachting is een passende businesscase eind 2022 gereed.

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

1 februari 2022 – Het aantal besmettingen onder cliënten van de woonzorglocaties van WZU Veluwe is al tijden minimaal. Maar nu zoveel medewerkers thuis zitten met een corona-besmetting en bijbehorende quarantaine komt de zorg in het gedrang. De organisatie roept familie van bewoners daarom op de helpende hand toe te steken.

Sinds de opmars van de omikron-variant steeg het ziekteverzuim onder medewerkers van WZU Veluwe behoorlijk. Bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode van minimaal zeven dagen is een medewerker ruim een week niet inzetbaar. “De druk op de roosters is daardoor flink toegenomen”, weet directeur Zorgbedrijf Dick Sein. “Dat maakt dat we naar andere mogelijkheden zoeken.”

Zorg voor naaste
Een beroep doen op familie is een van de opties. Alle contactpersonen van cliënten van de vijf woonzorglocaties van WZU Veluwe zijn geïnformeerd dat zij benaderd kunnen worden voor hulp aan de eigen naaste. “Een zoon of dochter is een vertrouwd gezicht voor een cliënt en is vaak goed op de hoogte van de dagelijkse zorg. We verwachten dat een familielid na enkele aanwijzingen bepaalde taken kan uitvoeren.”

Hartverwarmend
Het is niet nodig dat familie zich aanmeldt. WZU Veluwe kijkt waar hulp nodig is en vraagt daar via de contactverzorgende gericht om. “Regelmatig laten contactpersonen ons weten dat zij bereid zijn om bij te springen. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen zo meeleven.”

Ook kantoorpersoneel
Naast familieleden vraagt WZU Veluwe ook ondersteunend personeel om bij te springen. Medewerkers met een kantoorfunctie hebben het verzoek gekregen om op de woonzorglocaties te komen helpen. “We zetten alles op alles om cliënten goede en veilige zorg te blijven bieden. Ik heb er vertrouwen in dat we samen deze lastige tijd te boven komen.”

Bijna 1500. Zoveel boosterprikken heeft WZU Veluwe de afgelopen weken gegeven aan cliënten, medewerkers en vrijwilligers die dat wilden. Deze vaccinatiecampagne is dankzij de hulp van veel collega’s geslaagd.

Hoge opkomst, goede samenwerking
Op elk van de vijf woonzorglocaties richtte WZU Veluwe in december prikposten in. Cliënten die daarvoor toestemming gaven, kregen in de eigen locatie hun boostervaccinatie toegediend. Vervolgens was het de beurt aan de medewerkers, zowel van de woonzorglocaties als uit de thuiszorg. Velen van hen maakt gebruik van de uitnodiging en haalden op hun werk een boosterprik. Goede samenwerking tussen zorg en de eigen behandeldienst maakten dat de prikdagen goed verliepen. Vrijwilligers ontvingen eveneens een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dat leidde tot positieve reacties en waardering.

Voorzichtig en alert
Naast vaccinaties doet WZU Veluwe meer om het coronavirus zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Medewerkers en bezoekers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen en indien nodig gaan activiteiten in aangepaste vorm door. Het blijft vooralsnog nodig om voorzichtig en alert te zijn.

Zorgvuldig afwegen
Vaccinatie is bij WZU Veluwe geen verplichting. We respecteren ieders keuze, maar doen wel een beroep op collega’s om een zorgvuldige afweging te maken. Wie het vanwege bijvoorbeeld levensovertuiging lastig vindt om een keuze te maken, kan hiervoor in gesprek gaan met een van de pastoraal werkers. Deze zijn er voor cliënten en medewerkers.

WZU Veluwe verleent met ongeveer 1.300 medewerkers professionele zorg aan cliënten thuis en aan cliënten die wonen in een van onze vijf woonzorglocaties op de Veluwe. Regelmatig hebben we uitdagende vacatures in onze woonzorglocaties, de thuiszorg, welzijn of behandeldienst.

Maak kennis met WZU Veluwe
Breng jij ook graag een lach op een gezicht? Wil jij cliënten helpen om hun mogelijkheden te benutten? En waar nodig passende zorg en ondersteuning verlenen? Maak dan kennis met onze mooie organisatie en zet jouw kennis en talenten in voor de cliënten.

Werken bij ons
Op onze website werkenbijwzuveluwe.nl vertellen collega’s waarom zij graag bij ons werken. Ook vind je daar meer informatie en onze vacatures.

    

Invoering van het coronatoegangsbewijs in de zorg leidt tot verdeeldheid en heeft een nadelig effect op het welbevinden van cliënten. Dat vindt WZU Veluwe. De ouderenzorgorganisatie vraagt branchevereniging ActiZ om het kabinet duidelijk te maken dat invoering niet gewenst is.

Tijdens de coronapersconferentie van dinsdag 2 november ging het over de invoering van de QR-code in de zorg voor medewerkers en bezoekers. Daarbij moeten medewerkers elke keer als zij naar hun werk gaan de QR-code laten zien. “Dat is geen goede ontwikkeling”, zegt WZU Veluwe-bestuurder Wim Martens. “De invoering kan leiden tot verdeeldheid tussen medewerkers.”

Iedereen is nodig
Naar schatting is driekwart van de medewerkers van WZU Veluwe gevaccineerd. “Wij willen niet dat ongevaccineerde medewerkers door deze maatregel het gevoel krijgen dat ze worden weggestuurd of moeten vertrekken”, zegt Martens. “Bovendien komt de zorg extra onder druk te staan, omdat medewerkers die geen QR-code of negatieve test kunnen laten zien, feitelijk niet kunnen werken. Iedere collega is nodig.”

Minder bezoek
Martens voorziet ook problemen voor bezoek aan cliënten in woonzorglocaties. “Iemand die het toegangsbewijs niet kan laten zien, mag niet op bezoek bij een cliënt. Terwijl bezoek juist zo waardevol is voor het welbevinden van mensen.”

Veiligheid
WZU Veluwe vraagt brancheorganisatie ActiZ het kabinet duidelijk te maken dat invoering van een coronatoegangsbewijs in de zorg niet gewenst is. “We denken dat we met het correct hanteren van de corona-basisregels en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen meer veiligheid bieden dan met het invoeren van de QR-code als toegangsbewijs.”

Niet verplichten
Medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren is voor WZU Veluwe een stap te ver. “We maken ons grote zorgen over het fors oplopende aantal besmettingen in onze regio”, zegt Martens. “Daarom doen we op iedereen een dringend beroep om nogmaals goed na te denken over zijn of haar keuze.”

Ze komt binnen wanneer de diagnose is gesteld en blijft betrokken tot thuis wonen niet langer gaat. Met kennis en compassie loopt casemanager Harmke Bakker mee met cliënten en hun familie. “Het is een reis die we samen maken.”

Het is niet niks: te horen krijgen dat er sprake is van dementie. Enerzijds kan het een vermoeden bevestigen, anderzijds roept het juist meer vragen en emoties op. Een casemanager dementie kan in dat geval veel betekenen, weet Harmke. “Op praktisch gebied geef ik tips en help ik bij het regelen van bijvoorbeeld thuishulp of maaltijdservice. Daarnaast bied ik een luisterend oor en mentale ondersteuning.” Taken overnemen is uitdrukkelijk niet de bedoeling. “Ik loop mee van diagnose tot opname, zowel met de cliënt als de mantelzorger.”  

Vertrouwen winnen
Tot voor kort combineerde Harmke haar functie met werken bij het Cliëntservicepunt van WZU Veluwe. Door het toenemend aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen, zag ze de hulpvragen groeien. Vanaf 1 mei is ze daarom volledig aan de slag gegaan als casemanager. Persoonlijke betrokkenheid is voor de cliënt met dementie heel belangrijk, weet ze. “Ik ben oprecht geïnteresseerd in iemands verhaal en probeer vertrouwen te winnen. Een band opbouwen helpt bij het accepteren van hulp.” 

‘Dementie betekent ook afscheid nemen’

Ouderenzuster
Aanvoelen wat een cliënt nodig heeft, is voor de casemanager van essentieel belang. Dat zit hem bijvoorbeeld in het al dan niet benoemen van de gestelde diagnose dementie. “Dat kan ik doen bij iemand die zich nog bewust is van de diagnose. Maar bij een ander ben ik soms gewoon de ouderenzuster die een praatje komt maken.” 

Rouwproces
Probeer mee te bewegen met het gedrag van de cliënt, adviseert Harmke vaak. Tegelijkertijd weet ze dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. “Vooral voor familie is het lastig om met de situatie om te gaan.” Onbegrip is niet zo gek, weet ze. “Kinderen hebben vaak al veel zorg op zich genomen en ervaren een grote verantwoordelijkheid. De diagnose dementie betekent toch een soort afscheid. De achterblijvers raken een geliefde kwijt en maken een voortdurend rouwproces door.” 

‘Soms ben ik gewoon de ouderenzuster die een praatje komt maken’

Emotie
Daarom is de casemanager er ook voor de naasten van de cliënt. “Ik kijk naar de onderlinge verhoudingen. Achter elke voordeur vind je een ander verhaal. Er zit vaak veel emotie. Het is prettig dat ik in die situatie veel voor mensen kan betekenen. Ook als mijn hulp aan de cliënt minder wordt, houd ik contact. Ik blijf verbonden.” 

Casemanagers in twee regio’s

Als een huisarts of geriater de diagnose dementie heeft gesteld, krijgt een cliënt altijd hulp van een casemanager dementie. Voor WZU Veluwe zijn twee casemanagers actief. Naast Harmke Bakker is dat Gerda van der Beek. Gerda werkt in de regio Epe-Wapenveld-Hattem. De huisarts of geriater meldt de cliënt hier aan bij het netwerk dementie. Vanuit hier wordt er een casemanager toegewezen. In de regio Nunspeet-’t Harde-Elburg, waar Harmke werkt, kiest een cliënt of familie zelf een zorgorganisatie. “Het voordeel van WZU Veluwe is dat we ook woonzorglocaties hebben, waar een oudere terecht kan als thuis wonen niet meer mogelijk is.”

Wilt u weten of de casemanager dementie u kan helpen? Neem dan contact op:

Gerda van der Beek, casemanager dementie

Gerda van der Beek
Regio Epe-Wapenveld-Hattem
g.vanderbeek@wzuveluwe.nl
06-12 87 74 87

Harmke Bakker, casemanager dementie

Harmke Bakker
Regio Nunspeet-’t Harde-Elburg
h.bakker@wzuveluwe.nl
06-12 30 19 35

 

Vrijwilligers van WZU Veluwe voelen zich nog altijd betrokken bij de organisatie en de cliënen. Nadat zij bijna een jaar lang niet op locatie zijn geweest, pakken zij langzamerhand weer taken op. Voor sommigen is het nog wel even wennen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 50 procent van onze vrijwilligers.

Cijfer voor betrokkenheid
Onder vrijwilligers van de woonzorglocaties hebben we in maart van dit jaar een enquête gehouden. Vrijwilligers waren toen door de coronapandemie een jaar vrijwel niet op locatie geweest. We vroegen hen hoe zij in het afgelopen jaar de betrokkenheid hebben ervaren, wat heeft bijgedragen aan deze betrokkenheid en of ze weer naar ‘hun’ woonzorglocatie willen komen. In totaal heeft ruim de helft van de vrijwilligers zijn of haar mening gedeeld.

7,4 voor betrokkenheid
In de enquête vroegen we de vrijwilligers om het gevoel van betrokkenheid weer te geven in een cijfer. Dat levert een mooi gemiddelde op van een 7,4.

Nieuwsbrief
Om vrijwilligers tijdens de coronaperiode op de hoogte te houden zijn we vorig voorjaar gestart met een (digitale) nieuwsbrief. Inmiddels is de nieuwsbrief zes keer verstuurd. Ook is op een aantal locaties een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd en hebben zij thuis een kaart ontvangen. Vrijwilligers geven in het onderzoek aan dat ze zich vooral door de nieuwsbrief betrokken hebben gevoeld bij WZU Veluwe en cliënten.

Even wennen
Inmiddels zijn vrijwilligers weer welkom op de woonzorglocaties. Veel vrijwilligers zijn opnieuw regelmatig actief. Desgevraagd geven zij aan dat dit wel weer even wennen is. Er zijn veel nieuwe bewoners die zij moeten leren kennen en met wie zij een band moeten opbouwen. Het voelt daardoor soms alsof het nieuw vrijwilligerswerk is.

Enkele uitspraken van de deelnemers aan het onderzoek:

“Het voelt fijn om gewaardeerd te worden door personeel en bewoners, ook mijn inbreng wordt serieus genomen en geëvalueerd. Ik krijg er zelf ook positieve energie van, het geeft mijn eigen leven weer structuur.

“Na corona bepaalde mogelijkheden zoeken om de band onder de bewoners weer te versterken​.”

“Ik vind dat jullie het goed en verantwoord doen en jullie laten genoeg blijken dat jullie prijs stellen op jullie vrijwilligers.”

Nieuwe vrijwilligers welkom
WZU Veluwe is regelmatig op zoek naar extra helpende handen. Is vrijwilliger worden iets voor u? Kijk dan op de website WerkenbijWZUVeluwe voor actuele vrijwilligersvacatures. De hulpvragen zijn ook te vinden op onze Facebook-pagina. Neem voor meer informatie contact op met coördinator vrijwilligers Eline van den Berg: e.vandenberg@wzuveluwe.nl.

Hoewel het wat betreft besmettingen met het coronavirus gelukkig al een tijd goed gaat, voert WZU Veluwe toch opnieuw de mondkapjesplicht in. Met ingang van vrijdag 16 juli werken medewerkers in de woonzorglocaties en de thuiszorg weer met een mondkapje. Ook vrijwilligers en bezoekers krijgen een mondneusmasker om te dragen.

Enkele weken leek het erop dat WZU Veluwe terug kon keren naar het oude normaal. Er waren al een poos geen besmettingen in de woonzorglocaties. “We konden onze maatregelen versoepelen”, vertelt directeur Zorgbedrijf Dick Sein. “Alleen het 1,5 meter afstand houden bleef, in combinatie met de basisregels van het RIVM en het gebruik van een mondkapje bij zorgtaken binnen 1,5 meter.”

Maatregelen aanscherpen
Helaas is de realiteit van het coronavirus weer terug. De opmars van de delta-variant van het virus baart zorgorganisaties op de Veluwe zorgen. Dagelijks neemt het coronateam van WZU Veluwe de actuele informatie van het RIVM door om de veiligheidsrisico’s voor cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden. “Deze week hebben we intensief overleg gehad over de benodigde maatregelen.”, zegt Dick Sein. “Met het oog op de huidige situatie hebben we besloten om de mondkapjesplicht weer in te voeren.”

Ook voor bezoek
Vanaf vrijdag 16 juli is het in de woonzorglocaties en de thuiszorg bij WZU Veluwe weer de bedoeling om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit geldt voor zowel medewerkers, vrijwilligers als bezoekers. Bezoek blijft in de woonzorgcentra gewoon welkom. “Voor cliënten is het heel belangrijk dat zij bezoek kunnen ontvangen.”

Zomerperiode
WZU Veluwe realiseert zich dat het met zomerse temperaturen in het verschiet niet altijd prettig is om een mondneusmasker te dragen. “Toch doen we een beroep op iedereen om samen deze verantwoordelijkheid te nemen. We hopen en bidden dat we het virus met elkaar zo goed mogelijk buiten de deur kunnen houden en dat iedereen gezond de zomerperiode doorkomt.”

> Bekijk de voorschriften voor bezoekers

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese