Eper wethouder Lia de Waard wordt directeur Zorg bij WZU Veluwe

Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs van gemeente Epe treedt in dienst bij WZU Veluwe. Zij gaat per 15 augustus aan de slag als directeur Zorg.

Als wethouder was Lia de Waard onder meer verantwoordelijk voor zorg en welzijn en cultuur. “Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor de Eper samenleving”, zegt zij. “Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging om vanuit een andere rol daar verder aan te werken.”

Opgave ouderenzorg
Bestuurder José Geertsema van WZU Veluwe is blij met de overstap die Lia de Waard maakt. “We staan in onze organisatie en samen in de regio voor de opgave om de ouderenzorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Samen met Lia maken we ons daar graag sterk voor.”

Directieteam
WZU Veluwe is bezig met het vormen van een klein directieteam om de organisatie goed en efficiënt aan te kunnen sturen. Egbert van der Steege, die al langer bij WZU Veluwe werkt, is per 1 juli benoemd tot directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed. “Ook op het gebied van woon- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers willen en moeten we stappen zetten richting de toekomst. Ik lever daar graag een bijdrage aan.”

José Geertsema is dankbaar voor beide benoemingen: “Ik zie met vertrouwen uit naar onze samenwerking.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht dinsdag 4 juli De Boskamp. Zij gingen in gesprek met bestuurders van WZU Veluwe, Lelie Zorggroep en Zorgspectrum Het Zand en met zorgprofessionals over de toekomst van de ouderenzorg. “De zorg moet anders, maar dat willen we wel verantwoord kunnen doen.”

Een open brief aan het ministerie en het zorgkantoor twee weken geleden vormde de aanleiding voor het bezoek. In die brandbrief spraken ouderenzorgorganisaties uit de regio’s Zwolle en Veluwe hun zorgen uit over de toekomst: de werkdruk, het tekort aan medewerkers en de dreiging van dalende tarieven. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in en de verandering van de ouderenzorg nog lastiger en onhoudbaar, stellen de zorgorganisaties.

Als antwoord op de gezamenlijke brief bezochten VWS-directeur Langdurige Zorg Michiel Geschiere, programmadirecteur WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) Jan Megens, coördinator Strategie Anno Pomp en clustercoördinator zorginkoop Marijke Zomer WZU Veluwe-locatie De Boskamp. Zij spraken met bestuurders Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep, Janine Noordhuis van Zorgspectrum Het Zand en José Geertsema van WZU Veluwe. Lubert Bosman, regiomanager Leliezorggroep en zorgprofessionals vertelden over de dilemma’s waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden.

Verandering is nodig
Nog niet eerder heeft de vvt-sector zich landelijk en gezamenlijk zo laten horen. De situatie wordt onhoudbaar en gezamenlijk stellen de organisaties de vraag: ouderenzorg, hoe dan? “We dragen het landelijk beleid, we begrijpen allemaal dat verandering nodig is”, zegt Hendrik Jan van den Berg van Lelie Zorggroep. “We willen én moeten de zorg voor de toekomst anders inrichten om het met elkaar vol te kunnen houden. Anders komen we in een onhoudbare situatie.”

Te groot en te snel
“We begrijpen dat er een transitie moet komen”, zegt Janine Noordhuis van Het Zand. “En we doen al veel samen, denk bijvoorbeeld aan het Regionaal Coördinatiepunt Zwolle. Maar de gevraagde verandering is te groot en gaat te snel. Als je op een andere manier je personeel moet laten werken, dan heeft het tijd nodig om dat goed te kunnen doen.“

CAO-verhoging
Met ingang van 1 oktober krijgen medewerkers in de vvt meer salaris, de CAO gaat in stappen met 10 procent omhoog. Zeer gegund en gewenst, maar ook problematisch, stellen de zorgorganisaties. Compensatie door de overheid blijft namelijk uit. Hendrik Jan van den Berg: ”Veel organisaties kunnen dat zelf niet betalen, dat leidt tot aanzienlijke verliezen.”

Taboes bespreekbaar maken
José Geertsema wijst op het belang van het brede maatschappelijke gesprek over de toekomst. “De onhoudbaarheid van de ouderenzorg vraagt om een goed gesprek met elkaar. Daarin moeten we taboes bespreekbaar maken. Want de onhoudbaarheid en de onbetaalbaarheid, het gevaar van continuïteit van regionale ouderenzorg stelt ons als samenleving de vraag van welke realiteit we met elkaar nog kunnen uitgaan.”

Het is onverantwoordelijk om dit gesprek alleen bij de zorgprofessionals neer te leggen, benadrukken de organisaties. José Geertsema: “We hebben elkaar nodig om een gezond landelijk beleid uit kunnen voeren en daarmee zorgprofessionals te kunnen behouden voor de ouderenzorg.”

Open gesprek
Zowel het ministerie als de zorgorganisaties kijken terug op een goed en open gesprek. Een gesprek waarin echt naar elkaar geluisterd is en geprobeerd is te begrijpen waar de pijn zit. De pijn tussen de benodigde verandering die nodig is voor de toekomst, de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals en de uiterst noodzakelijke financiering.

Op de foto van links naar rechts: Hendrik Jan van den Bert (Lelie Zorggroep), José Geertsema (WZU Veluwe), Anno Pomp (VWS), Marijke Zomer (VWS), Lubert Bosman (Lelie Zorggroep), Janine Noordhuis (Zorgspectrum Het Zand), Michiel Geschiere (VWS), Daniëlle Verkerk (WZU Veluwe), Jan Megens (WOZO), Erika van Enk (WZU Veluwe) en Ellen Remmers (WZU Veluwe).

Samen met vijftien zorgorganisaties in de regio spreken wij als WZU Veluwe onze zorgen uit over de toekomst van de ouderenzorg. Dat doen we met een paginagrote advertentie die dinsdagochtend in dagblad de Stentor staat. Meehelpen? Deel dan onze berichten op social media hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars in Nederland willen de tarieven voor de ouderenzorg verlagen. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in de ouderenzorg nog lastiger. Daarom komen we op de Veluwe en in de regio Zwolle gezamenlijk in actie. Met de kop ‘Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?’ vragen we aan de minister van VWS en aan de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aandacht voor de werkdruk, voor het tekort aan medewerkers, hoe we met elkaar de zorg betaalbaar houden en vooral: hoe we onze zorg kunnen en willen voorbereiden op de toekomst, de zorg van morgen.

Toekomstbestendig maken
We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. Door het gebrek aan financiële ruimte is dit haast onmogelijk. Dit leidt tot vertraging in die veranderingen. Terwijl we met elkaar al zo mooi op weg zijn om de zorg voor ouderen in onze regio toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. Samen met ouderen, met naasten, met de samenleving, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn.

Goed werkgeverschap
De praktijk waarin jij je betekenisvolle werk doet, staat onder druk. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. We willen een goede werkgever zijn, met ruime voor werkplezier, een goede balans tussen werk en privé en een passend salaris.

Financieel gezond blijven
We blijven inzetten op een betere CAO, maar die is er nog niet. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om te zorgen dat we de loonkosten kunnen betalen uit de budgetten die we hebben. En die budgetten staan onder druk, als organisatie moeten we ook financieel gezond zijn én blijven. Dan helpt het niet als de minister en de zorgverzekeraars komen met kortingen op de tarieven.

Toenemende vergrijzing
We willen ons niet druk maken om die druk, maar om onze ouderenzorg. De vergrijzing heeft meerdere gevolgen: er komen steeds meer ouderen die afhankelijk zijn van onze zorg en die bovendien ook steeds ouder worden. Daarnaast is er een grote groep zorgmedewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Door een tekort aan medewerkers en de financiële ruimte die minder wordt, ontstaat een onhoudbare situatie voor de ouderenzorg. Niet alleen in onze regio maar in heel Nederland. Niets doen is geen optie. Het roer moet om. We moeten ons aanpassen, de zorg van morgen met elkaar vormgeven.

Hoe dan?
Maar hoe dan? Samen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg en de veranderingen die hard nodig zijn in onze sector. We roepen de minister, de politiek en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons in gesprek te blijven over de zorg van de toekomst en vragen om financiële ruimte om dit ook waar te maken.

En daarom staat dinsdag onderstaande advertentie in de krant

Wat kunnen de kerk en een zorgorganisatie voor elkaar betekenen voor mensen met dementie en hun geloof? Daarover houdt WZU Veluwe op maandagavond 22 mei voor de tweede keer een ontmoetingsavond, dit maal in de Regenboogkerk in Epe. De eerste bijeenkomst in ’t Harde trok veel belangstellenden.

Elkaar de hand reiken
WZU Veluwe heeft in Epe woonzorglocatie De Boskamp, dagbestedingslocatie De Eijk en Thuiszorg Epe. Net als de kerk is de zorgorganisatie geworteld in de lokale gemeenschap. Om ook in de toekomst om kwetsbare ouderen heen te kunnen staan, is het goed als kerken en zorgorganisaties elkaar de hand reiken. Tijdens de ontmoetingsavond vertelt bestuurder José Geertsema hier meer over.

In gesprek
Margriet Sprong, adviseur Identiteit en Zingeving bij WZU Veluwe, verzorgt een lezing over dementie en geloof. Aansluitend gaan aanwezigen in kleine groepjes in gesprek over het thema. Zij kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen met leden van het pastoraal team en medewerkers uit de thuiszorg.

De ontmoetingsavond is op maandagavond 22 mei van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Honderden medewerkers van zorgorganisaties in de regio bezochten vorige week de theatershow ‘Mag ik je kussen?’ in Veluvine in Nunspeet. De voorstelling over de ouderenzorg raakte personeel van WZU Veluwe, Viattence, Zorgverlening Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe diep. Rode draad in het verhaal en de aansluitende gesprekken: de zorg moet anders, maar hoe dan?

Acht keer speelde Theatermakers Radio Kootwijk de bijzondere voorstelling in het Veluwse theater. Alle keren was de zaal gevuld met medewerkers van de vier zorgorganisaties, die hiervoor de handen ineensloegen. Mag ik je kussen? is gemaakt voor iedereen die werkt in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. De voorstelling verhaalt over wat zij in hun werk meemaken, over hun eindeloze inzet voor cliënten, over de moeilijke keuzes die zij soms moeten maken en wat dat doet met hun zorghart.

Herkenbaar
‘Het verhaal is heel herkenbaar en komt echt binnen’, merkte bestuurder van WZU Veluwe José Geertsema. ‘Collega’s voelen elkaars pijn en onmacht. Het is waardevol om elkaar daarin te zien en er voor elkaar te zijn. We zorgen elke dag voor onze ouderen, maar mogen ook echt voor elkaar zorgen.’

Verbinding
‘We zijn blij dat we dit met elkaar op de Veluwe hebben kunnen organiseren’, vertelt Viattence-bestuurder Wiesje Heeringa. ‘Naast emotie voelden mensen ook veel verbinding met elkaar. Je ervaart dat je er niet alleen voor staat, dat je niet de enige bent die het werk soms zwaar en moeilijk vindt. Dat is mooi om te zien.’

Zorg is van ons allemaal
Na afloop van elke voorstelling gingen bezoekers in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Daarbij stond vooral de vraag centraal hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. ‘Het moet anders, de zorg voor ouderen is op deze manier niet langer houdbaar’, zegt Wilfred Juurlink, bestuurder bij Het Baken. ‘We zullen meer de samenwerking met de lokale gemeenschappen moeten opzoeken. Mantelzorgers, kerken, buurtcentra; de zorg is van ons allemaal.’

Zorgzame samenleving
‘In het gesprek over de zorg van de toekomst merken we dat de bewustwording over nieuwe zorgzame samenlevingsvormen groeit’, zegt Gertjan Veening, bestuurder van Zorggroep Noordwest-Veluwe. ‘Dit theaterprogramma draagt enorm bij aan de beeldvorming voor die bewustwording.’

Mag ik je kussen? is onderdeel van platform Over Morgen, dat werk maakt van een toekomstbestendige zorgsector. WZU Veluwe, Viattence, Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe werken in de regio op verschillende terreinen samen aan de zorg voor ouderen.

Wat kunnen de kerk en een zorgorganisatie voor elkaar betekenen voor mensen met dementie en hun geloof? Daarover houdt WZU Veluwe op dinsdagavond 25 april een ontmoetingsavond in de Maranathakerk in ’t Harde.

Elkaar de hand reiken
WZU Veluwe heeft in ’t Harde woonzorglocatie Mariposa, wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc en Thuiszorg ’t Harde. Net als de kerk is de zorgorganisatie geworteld in de lokale gemeenschap. Om ook in de toekomst om kwetsbare ouderen heen te kunnen staan, is het goed als kerken en zorgorganisaties elkaar de hand reiken. Tijdens de ontmoetingsavond vertelt bestuurder José Geertsema hier meer over.

In gesprek
Margriet Sprong, adviseur Identiteit en Zingeving bij WZU Veluwe, verzorgt een lezing over dementie en geloof. Aansluitend gaan aanwezigen in kleine groepjes in gesprek over het thema. Zij kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen met leden van het pastoraal team en medewerkers uit de thuiszorg.

De ontmoetingsavond is op dinsdagavond 25 april van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c, ’t Harde. Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

WZU Veluwe staat donderdag 6 april stil bij de coronapandemie. In de Grote Kerk in Epe komen medewerkers, vrijwilligers, familie en andere betrokkenen bij elkaar voor een herdenkingsdienst met sprekers en muziek.

“De coronapandemie is officieel voorbij, maar de impact ervan is nog elke dag merkbaar”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “Het is goed om met elkaar in deze dienst stil te staan bij emoties die er nog zijn, terug te kijken op keuzes die zijn gemaakt, te benoemen waar pijn ligt maar ook uit te spreken hoe we met elkaar van betekenis zijn geweest voor onze cliënten.”

Dominee Van der Graaf
Een van de sprekers is André van der Graaf, oud-predikant uit Heerde. Hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen. Ook wethouder Lia de Waard van gemeente Epe gaat in op de moeilijke periode. Bariton Zwier van der Weerd levert een muzikale bijdrage.

De herdenkingsdienst op 6 april begint om 15.30 uur en duurt tot 17.15 uur. Locatie: Grote Kerk in Epe, Hoofdstraat 76. Betrokkenen bij WZU Veluwe en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via communicatie@wzuveluwe.nl.

WZU Veluwe, Viattence en Zorgverlening Het Baken slaan samen met Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht de handen ineen om (aankomende) professionals en vrijwilligers in de zorg kennis te laten maken én te leren werken met bestaande zorgtechnologieën. Hiermee spelen zij in op de uitdagingen die bestaan omtrent het gebruik van zorgtechnologie binnen de organisaties.  

Zowel regionaal als landelijk heeft de zorgsector te maken met een aantal uitdagingen. Regionaal kan men denken aan een veelheid aan zorgtechnologiemogelijkheden, maar de praktische ervaring met het gebruik en ook het daadwerkelijk kunnen gebruiken liggen niet binnen het handbereik van cliënten en zorgprofessionals (niet weten of wellicht wel willen, maar niet kunnen). Het gevolg hiervan is dat de praktische toepassing van zorgtechnologie sterk achterblijft bij de mogelijkheden.

Landelijk is er sprake van een samenleving die steeds meer digitaal wordt, veranderingen in de bevolkingsopbouw en de vraag naar zorg, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt en de nadruk die ligt op gezondheid in plaats van ziekte.  

Samen voor bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie
De zorgorganisaties trappen de samenwerking gezamenlijk af door het organiseren van een Zorgtechnologie Festival voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kunnen bestaande zorgtechnologieën en toepassingen doorlopend worden getest zodat (toekomstige) professionals en vrijwilligers in de zorg hiermee kunnen kennismaken én leren werken. Daarbij werken zij in vier fases: bewustwording, acceptatie, adoptie en uiteindelijk implementatie. Iedere zorgorganisatie geeft op geheel eigen wijze vorm en inhoud aan het onderwerp zorgtechnologie, bijvoorbeeld door te het werken met commissies en het aanstellen van tech-ambassadeurs.

We staan als samenleving voor een grote maatschappelijke opgave. Er is namelijk sprake van toenemende vergrijzing en een krimp op de arbeidsmarkt van zorgmedewerkers. Ook wordt het gat tussen het ontvangen van thuiszorg en intramurale verpleeghuiszorg steeds groter. De ouderenzorgorganisaties WZU Veluwe, Viattence, Zorgverlening Het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe hebben daarom de handen ineengeslagen en willen met het concept ‘Wonen met een +’ aansluiten bij deze opgave en invulling geven aan de behoefte van de ouder wordende inwoners van de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Een vitale leefgemeenschap

Wonen met een + is een concept waarbij de oudere geclusterd zelfstandig woont en de voorzieningen (de zogeheten +) worden georganiseerd door derden. Onder de + verstaan we alles wat de oudere of zijn/haar naaste nodig heeft op het gebied van preventie, zorg, relaties, behandeling, ontmoetingen en diensten. Met dit zorgconcept, dat nog in ontwikkeling is, streven we naar het creëren van een vitale leefgemeenschap waarbij de zelfstandigheid van ouderen behouden kan worden.

Businesscase

Bureau HHM, een organisatie- en adviesbureau met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van langdurige zorg en het sociaal domein, heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken welk woon-, leef- en zorgconcept het best past bij de bewoners in de genoemde gemeenten. Daarbij wordt gekeken naar succesfactoren van vergelijkbare woon-, leef- en zorgconcepten in Nederland. Dit alles om te komen tot een haalbare businesscase waarin één of meerdere woonzorgconcepten zijn uitgewerkt. Naar verwachting is een passende businesscase eind 2022 gereed.

De druk op de roosters in de woonzorglocaties is zo hoog dat de zorg in het gedrang komt. Familie en kantoorpersoneel springt bij om zorgmedewerkers te ontlasten. WZU Veluwe gaf vorige week een duidelijk signaal af over deze lastige situatie.

Beroep op familie en collega’s
De omikron-variant veroorzaakt bij WZU Veluwe veel besmettingen onder personeel. Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. Omdat bij een besmetting en de verplichte quarantaineperiode een medewerker ruim een week niet inzetbaar is, zijn aanvullende stappen nodig om de zorg op peil te houden. Zo deed WZU Veluwe vorige week een beroep op familie. Ook kantoorpersoneel heeft de vraag gekregen om bij te springen.

Reportage NOS
De NOS besteedde aandacht aan de druk op het zorgpersoneel en kwam daarvoor naar De Boskamp. Dat leverde op radio en tv mooie bijdragen op. Regieverpleegkundige Gerdien Kasper, mantelzorger Mila Pieters en directeur Zorgbedrijf Dick Sein vertelden hun verhaal. Gerdien sprak over hoe het in de zorg alle dagen puzzelen is om de diensten gevuld te krijgen. Mila Pieters vertelde over haar broer Jan, bij wie zij vrijwel dagelijks allerlei taken uitvoert. En Dick benoemde welke stappen WZU Veluwe heeft gezet om de zorg op peil te houden.

Terugkijken en -luisteren
De uitzendingen terugkijken of -luisteren kan via onderstaande links:

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese