Jaarkwaliteitsplan WZU Veluwe

In het Jaarkwaliteitsplan 2021 beschrijven we onze plannen en verbeterpunten. Het plan 2021 borduurt voort op 2019 en 2020 en gaat vooral over het aanscherpen en borgen van ingezette acties en projecten. Uitgangspunt is de zorg en ondersteuning aan de cliënt. Het centraal stellen van de cliënt betekent dat het primair proces (zorg, behandeling, facilitair) leidend is en dat de ondersteunende afdelingen dit faciliteren. Ook is er ruimte om van elkaar te leren en om te verbeteren.

Publieksversie en samenvatting Jaarkwaliteitsplan 2021
Van het Jaarkwaliteitsplan is een Publieksversie gemaakt. Deze Publieksversie is een verkorte, makkelijk leesbare versie van het Jaarkwaliteitsplan. Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Kwaliteitsverslag
In het Jaar- en Kwaliteitsverslag 2020 is beschreven op welke manier WZU Veluwe in 2020 heeft gewerkt aan het borgen van de zorgvisie in de zorg en ondersteuning aan de cliënten.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.