Jaarkwaliteitsplan WZU Veluwe

WZU Veluwe is een VVT-organisatie in ontwikkeling. De organisatie biedt warme en veilige (ouderen)zorg aan mensen die dat nodig hebben. In 2022 zijn de organisatiedoelen gericht op de activiteiten voor en de kwaliteit van deze zorg. WZU Veluwe heeft daarom het jaarplan en het kwaliteitsplan geïntegreerd in één document. Het Jaar- & Kwaliteitsplan 2022 is tot stand gekomen op basis van de missie en visie van WZU Veluwe, de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging, de vastgestelde visie op geïntegreerde dienstverlening (welzijn, zorg, behandeling en wonen) en de input van diverse organisatieonderdelen en de medezeggenschap.

Met Plan 2022-2024 borduurt WZU Veluwe voort op het jaar 2021. De organisatie continueert ingezette veranderingen en verbeteringen en borgt deze. Uitgangspunt voor Plan 2022-2024 is de zorg en ondersteuning aan de cliënt. De cliënt staat centraal. Dit betekent dat het primair proces – zorg, welzijn en behandeling – leidend is. De ondersteunende afdelingen van WZU Veluwe faciliteren het primair proces. Dit is beschreven in de vastgestelde visie op de geïntegreerde dienstverlening.

Publieksversie
Van het Jaar- & Kwaliteitsplan is een publieksversie gemaakt. Deze publieksversie is een grafische weergave van het Jaar- & Kwaliteitsplan.

Kwaliteitsverslag
In het Jaar- en Kwaliteitsverslag 2021 staat beschreven op welke manier WZU Veluwe in 2021 heeft gewerkt aan het borgen van de zorgvisie in de zorg en ondersteuning aan de cliënten. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op deze plek.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese