Regioplan basis voor betaalbare en toegankelijke zorg in de toekomst

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat voor heel Nederland geldt. Voor regio’s wordt dit akkoord vertaald in Regioplannen. WZU Veluwe neemt deel aan de regioplannen voor Apeldoorn/Zutphen en Noord-Veluwe en bestuurder José Geertsema heeft deze ondertekend.

Regioplan Apeldoorn/Zutphen

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én er is een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoord in vijf opgaven:

  1. Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  2. Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  3. Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  4. Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  5. Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

> Lees het Regioplan Apeldoorn-Zutphen

Focus op preventie en gezondheid

In het regioplan is de focus verlegd van ziekte naar welbevinden en gezondheid. Bart Smit, voorzitter van de stuurgroep IZA: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen en moeten we de vraag naar zorg afremmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

In gesprek over wat nog wel kan

Verandering is noodzakelijk, vindt ook José Geertsema, Raad van Bestuur van WZU Veluwe. “Denk aan meer inzet van informele zorg, meer en betere samenwerking en focus op het welbevinden van cliënten in plaats van gezondheid. Het is goed om te zien dat we in onze regio met elkaar de beweging richting de toekomst maken en werken aan een samenredzame gemeenschap.” Verandering biedt ook kansen, stelt WZU Veluwe. “We kijken samen met cliënten, familie en vrijwilligers naar wat iemand nog wel kan. Vanuit onze christelijke identiteit gaan we daarover het goede gesprek aan. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe kunnen we met elkaar naast de cliënt blijven staan?”

Regioplan Noord-Veluwe

Ook voor de regio Noord-Veluwe is een Regioplan opgeleverd, dat eveneens door WZU Veluwe is ondertekend. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

> Lees het Regioplan Noord-Veluwe

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.