Stichting Vrienden van Rehoboth maakt nieuwe start

Tijdens de coronaperiode was het voor Stichting Vrienden van Rehoboth uitdagend om extra steun te bieden aan de getroffen woonzorglocatie Rehoboth. Na deze moeilijke periode worstelde het voormalige bestuur om de activiteiten weer op te pakken, een uitdaging die veel stichtingen deelden en begrip voor werd getoond.

Een nieuw begin
Nu het corona tijdperk achter ons ligt, hebben drie dames elkaar begin januari 2024 gevonden en zijn ze vastbesloten om de stichting nieuw leven in te blazen. Gerda Dijkslag, Ria Schurink en Alie Horst, met Johan Horst als adviseur op de achtergrond, hebben op dinsdag 26 maart voor het eerst weer van zich laten horen door alle bewoners voor Pasen een kleine attentie aan te bieden in de vorm van een voorjaarsbloem.

Doel van de Stichting
De Stichting heeft als doel dankzij donaties en gulle giften iets extra’s te kunnen betekenen voor de bewoners van Rehoboth. Met inzet voor extra voorzieningen of activiteiten streven ze ernaar net iets meer te kunnen geven, dit in nauwe samenwerking met afdeling Welzijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Stichting? Neem dan contact op met Gerda Dijkslag via e-mailadres g.dijkslag@wzuveluwe.nl.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.