Taken vrijwilligers

Het streven is dat cliënten zo lang mogelijk zelf de regie houden en zo veel mogelijk zelf een bijdrage leveren. Als vrijwilliger biedt u ondersteuning om dit te realiseren. Wij streven er naar om u de mogelijkheid te bieden u te ontplooien in uw vrijwilligerswerk door bij te dragen aan een zinvolle dagbesteding van mensen die daar hulp bij nodig hebben.

Eén van de taken van vrijwilligers kan zijn het zelfstandig uitvoeren van recreatieve activiteiten zoals spelletjes (bingo, sjoelen, kegelen), Bijbelkring, weeksluiting, zangmiddag, filmavond of creatieve of bakactiviteiten.

Een andere mogelijke taak is het begeleiden van individuele cliënten, bijvoorbeeld tijdens uitstapjes, door met hen te wandelen of het onderhouden van de socialen contacten.

Vrijwilligers kunnen onze cliënten ook ondersteunen door te helpen bij maaltijden en deze samen te nuttigen, door koffie te schenken of door klussen of tuinonderhoud uit te voeren.

Tot slot zijn er vrijwilligers die ondersteuning bieden aan medewerkers in de huiskamer. In de huiskamer wordt, met name aan dementerende ouderen, een passende dagbesteding aangeboden. U kunt denken aan gezamenlijk koffie drinken, krant lezen, maaltijd voorbereiden, recreatieve activiteiten en het mede zorgdragen voor een gezellige sfeer.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.