Aan de slag met de tuin van De Bunterhoek

Goed nieuws: dankzij vele grote en kleine acties is het gelukt om een prachtig bedrag bijeen te brengen voor de tuin van De Bunterhoek. Dit betekent dat we van start kunnen gaan met de aanleg van de tuin. Daar zijn we, zowel voor cliënten als medewerkers, heel blij mee! In dit bericht lees je meer. Een welkome verandering Al lange tijd is het buitentterrein rondom De Bunterhoek en de dependance een doorn in het oog. Vanwege schaarse middelen lukte het na de nieuwbouw niet om een mooie en passende buitenruimte in te richten. Tot verdriet en frustratie van cliënten, naasten, omwonenden en collega’s. Met elkaar genieten van het weer, elkaar buiten ontmoeten of gewoon een kleine wandeling maken, leek lange tijd niet haalbaar.

Samen sterk
Bij de pakken neerzitten blijkt echter niets voor de gemeenschap rond De Bunterhoek. Vanuit grote betrokkenheid ontstonden tal van acties voor de tuin. Enkele hartverwarmende voorbeelden:

 • Ondernemers uit Nunspeet zijn bereid tot sponsoring.
 • Leerlingen van een basisschool hielden een sponsorloop.
 • Medewerkers verkochten allerlei lekkers en zamelden lege flessen in.
 • Familie en bezoek doneerde grote en kleine bedragen.

Een mooi gebaar van Van Werven
De meest recente persoonlijke actie komt van collega Ada van Spijkeren van team Zandenbos. Zij schreef een brief naar het werk van haar man Henk, Van Werven recycling in Oldebroek, waarin ze vertelde over de situatie. Tijdens een feestelijke middag eind maart overhandigde de werkgever Ada en Henk een prachtige cheque van €2500 (zie foto).

Vertrouwen in de toekomst van Filadelfia II
Ook van Stichting Filadelfia II kwam er een mooi bericht. De stichting heeft een rijke historie en is nauw verbonden met De Bunterhoek en de ouderen in Nunspeet. Na vele gesprekken vanuit de Raad van Bestuur werd eind maart duidelijk dat de stichting vertrouwen heeft in de fusieorganisatie. Zij zet graag haar vermogen in voor de tuin en de gemeenschap rond De Bunterhoek. Daarmee komt er een bedrag van €1 miljoen beschikbaar.

Met elkaar vooruit
Na de onzekere periode die achter ons ligt, is het hartverwarmend dat we nu, na vier jaar, eindelijk met elkaar aan de slag kunnen gaan met de tuin voor De Bunterhoek. Dankzij ieders inzet en alle acties, zowel groot als klein, gaan we bouwen aan een tuin die gedragen wordt door de gemeenschap. Dat ons dit samen gegund is, stemt ons dankbaar en hoopvol naar de toekomst.

Laatste ontwikkelingen en komende stappen
Praktische invulling en komende activiteiten voor De Bunterhoek:

Herinrichting van de terreinen

 • Het terrein rondom de gebouwen wordt geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Vlakken worden gereserveerd voor later aan te planten struikgewas. Om deze zomer een beeld te
 • geven, worden er in deze plantvakken wilde bloemen gezaaid die gedurende het grootste deel van het jaar bloeien.
 • De afgesloten tuin van team De Brink wordt compleet ingericht met wandelpaden, borders en een groentetuintje. De bestaande afscheiding wordt bijgeknipt voor een nettere uitstraling.
 • Bomen en struiken worden geplant in het juiste plantseizoen.

Werkzaamheden in het voorjaar

 • De grond wordt geëgaliseerd, gras en wilde bloemen worden ingezaaid en in de binnentuin worden looppaden aangelegd.
 • Bankjes, waaronder een speciale seniorenbank, worden aangeschaft met de ontvangen bijdragen van cliënten, familieleden en de opbrengst van medewerkersacties. Nogmaals hartelijk dank voor de gulle giften; deze worden zeer gewaardeerd. De bankjes zullen rondom De Bunterhoek geplaatst worden om cliënten, medewerkers en bezoekers een plek van rust en ontspanning te bieden.

Werkzaamheden in de laatste maanden van 2024

 • Struiken, meerstammige bomen en hagen worden aangeplant, waardoor er een parkachtige omgeving ontstaat.
 • Grote(re) bomen die in het kader van herplantplicht terug moeten komen, zullen dan ook worden geplant.

Verdere ontwikkelingen
Overleg in een projectgroep, waarin ook Filadelfia II participeert, zal plaatsvinden met betrekking tot de definitieve invulling van het achterterrein, parallel aan de ontwikkelingen in het Van Marleplantsoen.

Door iedereen gedragen
De komende tijd zal de focus liggen op het realiseren van deze plannen, waarbij de betrokkenheid van cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers van groot belang blijft. De inspanningen van de gemeenschap hebben geleid tot deze mooie kans om een groene en aangename omgeving te creëren voor De Bunterhoek, en samen gaan we bouwen aan een tuin die door iedereen gedragen wordt.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese