Voorschriften voor bezoekers

Wilt u op bezoek komen bij een dierbare in een van onze woonzorglocaties? Van harte welkom. We vragen wel van u om u aan de voorschriften te houden:

 • Check uw gezondheid voordat u de locatie betreedt. Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
 • Voorafgaand aan uw bezoek vragen we naar uw gezondheid. Een medewerker meet uw temperatuur en u krijgt een mondneusmasker. Dit masker draagt u tijdens het hele bezoek. Wij verzoeken u dit masker ook te dragen als u buiten gaat wandelen met uw naaste. Uw naaste hoeft geen mondkapje op tijdens het wandelen, tenzij de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden tot andere personen.
 • Wij noteren bij aankomst diverse gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en het tijdstip van bezoek. Dit doen wij met het oog op contactonderzoek bij een mogelijke besmetting.
 • Houd u aan de RIVM-richtlijnen en houd altijd 1,5 meter afstand tijdens het bezoek.
 • Per cliënt zijn maximaal twee bezoekers toegestaan. U hoeft niet vooraf te reserveren.
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van uw naaste of buiten op een rustige plek. U kunt ook samen een wandeling maken.
 • Het is helaas (nog) niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens uw bezoek.
 • Wanneer een cliënt de maaltijd gebruikt in het restaurant of een activiteit bijwoont, kan dit alleen zonder bezoek.

Bezoekersaantallen
Hoeveel bezoekers mag een cliënt ontvangen?

 • Als een cliënt/afdeling/locatie bezoek mag ontvangen, mogen er maximaal twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen. Er is voor dit aantal gekozen omdat het lastig is om de 1,5 meter afstand te borgen als er meer bezoekers zijn. Het mag dus wel dat een cliënt meerdere keren per dag bezoek krijgt van maximaal 2 personen. Mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het bezoek een mondneuskapje en volgt de overige richtlijnen.
 • Een nieuwe cliënt moet na opname 14 dagen in isolatie. Deze cliënt mag één bezoeker per 24 uur ontvangen mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent het dragen van een beschermschort, een mondneuskapje en het volgen van de overige richtlijnen.
 • Een cliënt die naar de Spoed Eisende Hulp is geweest of na ziekenhuisopname moet 14 dagen in isolatie. Deze cliënt mag één bezoeker per 24 uur ontvangen mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent het dragen van een beschermschort, een mondneuskapje en het volgen van de overige richtlijnen.
 • Verkeert een cliënt in de terminale fase en is deze verdacht van of heeft deze bewezen corona? Dan mogen er maximaal twee bezoekers per 24 uur aanwezig zijn. is er geen sprake van verdenking of bewezen corona? Dan mag de cliënt maximaal twee bezoekers per keer ontvangen. Deze bezoekers mogen dus wisselen. Mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Het bezoek draagt altijd een mondkapje. Bij verdenking van of bewezen corona draagt het bezoek daarnaast een beschermschort en volgt de overige richtlijnen.

Bedankt voor uw medewerking. Geniet van uw bezoek.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.