Vacature medezeggenschap cliënten gemeente Heerde (Wapenveld)

Wat cliënten van WZU Veluwe wensen, is voor WZU Veluwe erg belangrijk. Ook in hun beleid willen zij rekening houden met de wensen van haar cliënten. Via de cliëntenraad kunt u de belangen behartigen van de cliënten van WZU Veluwe, zowel inwonend als thuiswonend met zorg.

Bent u direct betrokken als familielid of mantelzorger bij cliënten in Wapenveld? Wonend in Rehoboth of thuiswonend? Wilt u namens hen spreken en hun belangen behartigen? Bent u minder beleidsmatig ingesteld, maar wilt u graag praktisch op lokaal niveau de belangen van onze cliënten behartigen? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren op de vacature

lid cliëntenparticipatieraad Wapenveld

Een aantal keren per jaar is er een vergadering met andere cliëntenparticipatieraden uit de regio, de beide zorgmanagers en de zorgondernemers uit de regio, waarbij de CPR gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het lokale zorgmanagement. Ook voert de CPR Elburg zelf intern overleg. Verder kan het zijn dat de cliëntenraad in een aantal situaties aan de lokale cliëntenparticipatieraden advies vraagt, alvorens zelf hun adviesrecht uit te oefenen.

De aanstelling is in principe voor een periode van drie jaar. Eenmaal herkiesbaar.

Bent u enthousiast geworden om de belangen van cliënten van WZU Veluwe in gemeente Heerde (Wapenveld) te behartigen? Of wilt u eerst meer weten? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw C. (Conny) Hoeve.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.