Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies en instemming aan de bestuurder.

Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder over een aantal zaken die van belang zijn voor cliënten. De cliëntenraad is dus een medezeggenschapsorgaan. De cliëntenraad heeft vijf cliëntenparticipatieraden ingesteld om het praktische werk voor cliënten in de betreffende gemeenten vorm te geven.

Wie zit er in een cliëntenraad?
In de cliëntenraad zitten mensen die zich verbonden voelen met het reilen en zeilen van WZU Veluwe. Dit kunnen familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, cliënten en niet-cliënten zijn. De samenstelling wordt bepaald door de cliëntenraad die kandidaten ter benoeming voordraagt aan de bestuurder van WZU Veluwe.

Voorzitter cliëntenraad
De heer D. van Hemmen (onafhankelijk voorzitter, dus niet gelieerd aan een locatie)

Vanuit de cliëntenparticipatieraad Elburg (Het Nieuwe Feithenhof)
De heer G. Magré, voorzitter CPR Elburg

Vanuit de cliëntenparticipatieraad ’t Harde (Mariposa)
De heer C. van Os, voorzitter CPR ’t Harde
Mevrouw L. Schoenmaker

Vanuit de cliëntenparticipatieraad Epe (De Boskamp)
Mevrouw Z. Nooteboom, voorzitter CPR Epe
Mevrouw M. Pieters

Vanuit de cliëntenparticipatieraad Wapenveld (Rehoboth)
Mevrouw C. Hoeve, voorzitter CPR Wapenveld

Vanuit de cliëntenparticipatieraad Nunspeet (De Bunterhoek)
Mevrouw R. den Boon, voorzitter CPR Nunspeet

De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CR is bereikbaar via e-mailadres clientenraad@wzuveluwe.nl

Wat doet een cliëntenraad?
Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gaten. De raad onderhoudt nauw contact met zowel cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers (via de lokale cliëntenparticipatieraden), als met de bestuurder van WZU Veluwe (Wim Martens).

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert gemiddeld 6-7 keer per jaar en heeft dan overleg met de bestuurder over diverse beleidsmatige zaken, waarover de cliëntenraad advies of instemming kan geven. Twee maal per jaar is er ook overleg met de Raad van Toezicht.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.