Cliëntenparticipatieraden

Leden van de cliëntenraad benoemen de leden van de cliëntenparticipatieraden en zijn tevens zelf lid. Zij zetten zich zowel in voor de belangen van cliënten in de woonzorgcentra als ook voor cliënten die thuis zorg ontvangen. In tegenstelling tot de cliëntenraad functioneren de cliëntenparticipatieraden op lokaal praktisch niveau.

Om namens u te kunnen spreken heeft de cliëntenparticipatieraad actief contact met cliënten. Zij moet immers weten wat de gemeenschappelijke wensen en ervaringen zijn. Hiervoor kan zij bijvoorbeeld via een enquête om informatie vragen. Met bewoners van de woonzorgcentra worden huiskamergesprekken gehouden. Zelfstandig wonende cliënten worden uitgenodigd om tijdens ‘rond de tafel-gesprekken’ de kwaliteit van zorgverlening te bespreken.

De vijf lokale cliëntenparticipatieraden richten zich op de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen en rondom de lokale woonzorgcentra in de betreffende kernen en overleggen met het locatiemanagement.

Contact met leden van de cliëntenparticipatieraden

Wilt u iets vragen aan of delen met de cliëntenparticipatieraad uit om woonomgeving?
Dit kan via de ambtelijk secretaris Menno Smit: menno.smit@wzuveluwe.nl

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.