Cliënttevredenheid

Hoge waarderingscijfers van cliënten voor WZU Veluwe

Waardering op onze woonzorglocaties
Cliënten en mantelzorgers op de woonzorglocaties zijn erg tevreden over WZU Veluwe. Driekwart van hen zou WZU Veluwe aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen. Op het gebied van welbevinden en zingeving geven zij mooie cijfers: allemaal rond de 8! Dat blijkt uit de vragenlijst cliënttevredenheid over de eerste helft van 2020. We zijn heel blij met zo’n hoge waardering.

Vragenlijst cliënttevredenheid
Voorafgaand aan het vaste familiegesprek vullen cliënten en mantelzorgers elk half jaar een vragenlijst cliënttevredenheid in. De antwoorden maken op cliëntniveau duidelijk wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle antwoorden tezamen geven een beeld van de cliënttevredenheid WZU Veluwe-breed. Over het afgelopen half jaar zijn 188 vragenlijsten ingevuld. Dit zijn er weliswaar minder dan in de tweede helft 2019, maar gezien de coronacrisis nog altijd een prima aantal.

8 of hoger
Een mooi resultaat voor het eerste half jaar 2020 is dat 76 procent van de cliënten Wonen met Zorg het cijfer 8 of hoger geeft op de vraag ‘Zou u WZU Veluwe aanbevelen aan uw familie, vrienden en kennissen?’. In de tweede helft van 2019 was dit 75 procent en in de eerste helft 2019 nog 69 procent.
De gemiddelde scores op de vragen variëren van 7,84 (welbevinden) tot 8,26 (zingeving). Bijna alle vragen scoren een 8 of hoger! De gemiddelde scores op alle vragen zijn licht gestegen ten opzichte van de tweede helft van 2019.

Waardering in de Thuiszorg
Cliënten van de thuiszorg van WZU Veluwe zijn zeer tevreden over de zorgverlening. Zij bevelen de zorg aan bij anderen met een gemiddeld cijfer van 8,8, zo blijkt uit het zogenoemde PREM-onderzoek. ‘Een mooie waardering waar we heel blij mee zijn!’ Het cijfer is de uitkomst van een onderzoek naar de ervaring en beleving van thuiszorgcliënten met de zorgverlening van WZU Veluwe. In de maanden april en mei 2020 gaven cliënten via de Patient Reported Experience Measure (PREM) hun mening en waardering door een vragenlijst in te vullen.

Zeer tevreden
De gemiddelde scores op de vragen variëren van 7,94 (vaste zorgverleners) tot 9,05 (aandacht). Bijna alle cliënten bevelen WZU Veluwe aan bij anderen.
Op 3 vragen scoren cliënten van WZU Veluwe zelfs significant hoger dan de landelijke benchmark: ‘Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven’, ‘Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening’ en ‘Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten’.

Complimenten
De cliënten gaven complimenten over bijvoorbeeld de positieve aandacht, de zeer goede zorg, de hulp bij het douchen en wassen, de kennis van zaken, de betrokkenheid en de identiteit van WZU Veluwe. De zorgmedewerkers ontvingen veel waardering.

Aandachtspunten
De cliënten benoemden ook enkele aandachtspunten. Deze gingen vooral over de planning en de voorkeur voor een vast gezicht. Aan deze punten gaan we werken. Aan de wens voor meer zorgtijd en meer behoefte aan een praatje kunnen wij zelf niet tegemoet komen, omdat de zorgtijd door de zorgverzekeraar wordt bepaald aan de hand van de zorgindicatie.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.