Klokkenluidersregeling

De binnen WZU Veluwe vastgestelde klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat WZU Veluwe zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor WZU Veluwe is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

De regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.