Compliment of klacht

Wij doen ons uiterste best om onze cliënten de ondersteuning en zorg te geven die zij nodig hebben. Maar soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het over grotere problemen en bent u niet tevreden over de zorg die wordt verleend. In dat geval horen onze medewerkers en leidinggevenden dit graag. Bij voorkeur gaan we samen met cliënten of naastbetrokkenen op zoek naar een oplossing. Dat helpt om herhaling van soortgelijke klachten te voorkomen en helpt ons om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunnen cliënten of naastbetrokkenen zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke persoon probeert door luisteren en bemiddeling tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is gratis voor u en kan u ook adviseren over andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

> Neem contact op met de klachtenfunctionaris

> Bovengenoemde procedure is vastgelegd in de klachtenprocedure.

Cliënten die te maken hebben met onvrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) kunnen met vragen, klachten en voor advies over onvrijwillige zorg terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon wordt aangeboden door het zorgkantoor en werkt onafhankelijk van WZU Veluwe.

> Bekijk meer informatie over de cliëntvertrouwenspersonen.

Natuurlijk horen wij het ook graag van u als u suggestie of compliment voor ons heeft!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese