Klacht of suggestie

Wij streven ernaar de cliënten de best mogelijke ondersteuning en zorg te bieden. Er kunnen momenten zijn waarop dingen niet volgens plan verlopen. Het betreft soms kleine problemen die we gemakkelijk kunnen bespreken en oplossen. In andere gevallen kunnen het grotere problemen zijn waarover u niet tevreden bent met de geboden zorg. In dat geval horen onze medewerkers en leidinggevenden dit graag, zodat we het kunnen aanpakken. Bij voorkeur gaan we samen met cliënten of naastbetrokkenen op zoek naar een oplossing om herhaling van soortgelijke klachten te voorkomen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Klachtbemiddelaar
Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat? Dan moedigen we cliënten of naastbetrokkenen aan om contact op te nemen met de klachtbemiddelaar. Deze onafhankelijke persoon probeert door luisteren en bemiddeling tot een oplossing te komen. De klachtbemiddelaar is gratis voor u en kan u ook adviseren over andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

> Neem contact op met de klachtbemiddelaar
> Bovengenoemde procedure is vastgelegd in de klachtenprocedure.

Cliënten die te maken hebben met onvrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) kunnen met vragen, klachten en voor advies over onvrijwillige zorg terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon wordt aangeboden door het zorgkantoor en werkt onafhankelijk van WZU Veluwe.

> Bekijk meer informatie over de cliëntvertrouwenspersonen.

Uw feedback is welkom
Uw complimenten en suggesties zijn van harte welkom. Wij horen graag van u!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.