Digitale inzage in uw ECD via het familieportaal Caren

U kunt ervoor kiezen om uw ECD digitaal toegankelijk te maken voor uzelf of de door u daarvoor gemachtigden, zoals bijvoorbeeld familieleden en mantelzorgers. Hiervoor dient de cliënt zich bij Caren aan te melden voor gebruik van het familieportaal Caren. Dit is een dienst op internet van Nedap Healthcare en bedoeld om mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen te helpen de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen. Het is daarom van belang dat de cliënt goed beoordeelt, wie hij machtigt voor Caren en inzage wil geven in zijn ECD. Ook kan de cliënt bepalen in welke mate waarin iemand inzage krijgt in het ECD. WZU Veluwe heeft hierin geen verantwoordelijkheid. De gegevensverwerking door Caren valt niet onder de verantwoordelijkheid van WZU Veluwe. Het privacyreglement is niet van toepassing op het familieportaal Caren. Meer informatie over Caren is te vinden op www.carenzorgt.nl.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.