Wettelijke bewaartermijnen persoonsgegevens

WZU Veluwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er sprake is van een wettelijke termijn of in specifieke situaties. In die gevallen kan WZU Veluwe de persoonsgegevens langer bewaren.

Cliënt

  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de omschreven verwerkingsdoeleinden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  • Het medisch dossier van de cliënt heeft een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, ingaande na de beëindiging van de zorg en/of behandeling.
  • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie dienen wij tot 7 jaar na het opstellen van het betreffende document (bijvoorbeeld een declaratie) te bewaren.
  • Informatie die nodig is voor het doen van controles door de zorgverzekeraars bewaren wij tot 5 jaar na de betaling van een nota, tenzij met de betreffende zorgverzekeraar een kortere termijn is afgesproken.

Vertegenwoordiger van een cliënt

De persoonsgegevens van de vertegenwoordiger van de cliënt zijn onderdeel van het medisch dossier van de cliënt. Voor het medisch dossier van de cliënt geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, ingaande na de beëindiging van de zorg en/of behandeling.

Medewerkers

  • De NAW-gegevens en burgerlijke staat van een medewerker, alsmede afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden, worden tot 7 jaar na beëindiging van het dienstverband bewaard.
  • Een loonbelastingverklaring en een kopie van identiteitsbewijzen dienen door WZU Veluwe tot 5 jaar na beëindiging van het dienstverband te worden bewaard.
  • Andere persoonsgegevens dan hiervoor vermeld worden in principe niet langer dan 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard.

Sollicitanten

De gegevens van sollicitanten die de functie niet hebben gekregen, worden tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien een sollicitant daartoe toestemming heeft gegeven, kunnen de gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard om eventueel in aanmerking te komen voor andere vacatures.

Vrijwilligers

De gegevens van vrijwilligers worden tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het vrijwilligerswerk bij WZU Veluwe bewaard.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese