Wettelijke bewaartermijnen persoonsgegevens

De wettelijke bewaartermijn van medische gegevens en gegevens met betrekking tot de zorgverlening (waaronder het zorgplan, rapportages en correspondentie) is na beëindiging van de zorgverlening 15 jaar. De wettelijke bewaartermijn van een dossier inzake een BOPZ behandeling is na beëindiging van de BOPZ-behandeling 5 jaar, de wettelijke bewaartermijn van een medewerkersdossier is na beëindiging van de arbeidsovereenkomst 7 jaar.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.