Welke persoonsgegevens registreert WZU Veluwe?

Over cliënten kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd:
NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel overlijdensdatum, e-mailadres, burgerlijke staat, geslacht, BSN, verzekeringsgegevens, gegevens over de aard en omvang van de financiering van de zorg, gegevens betreffende de familie en/of mantelzorger(s), namen van de betrokken zorgverlener(s) en externe zorgverleners, geloofsovertuiging/levensbeschouwing en hiermee verbonden contactpersonen, zorg- en behandelgegevens, beeld en/of geluidsopnames onder de voorwaarden van het addendum Privacyreglement, afspraken over ondersteuning aan cliënt, bankgegevens en factuuradresgegevens over het leveren van aanvullende diensten.

Over medewerkers kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd:
NAW gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, BSN, burgerlijke staat, huwelijksdatum, kinderen, geslacht, nationaliteit, verzekeringsgegevens, sollicitatiebrief, CV, BIG- registratie, diploma’s, VOG, pasfoto, kopie legitimatiebewijs, contactpersonen in geval van nood, bankgegevens, salarisgegevens, contractgegevens, functiegegevens, het instroomformulier, opleidingsgegevens, stagegegevens, verlofgegevens, verzuim- en re-integratiegegevens, gespreksverslagen en beoordeling, loopbaanplanning, correspondentie met of over een medewerker, loonbeslaggegevens, leningen, beeld en of geluidsopnames, onder de voorwaarden van het addendum Privacyreglement, middelen en eventuele gebruiksovereenkomst.

Over vrijwilligers kunnen de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:
NAW gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, burgerlijke staat, huwelijksdatum, geslacht, inzittendenverzekering (indien van toepassing), lidmaatschap kerkelijke organisatie (op vrijwillige basis om vrijwilliger te koppelen/matchen aan cliënt), bankgegevens, genoten opleiding, werkzaamheden waar de belangstelling naar uit gaat, beschikbaarheid, VOG, vrijwilligerscontract, gespreksverslagen, beeld en of geluidsopnames, onder de voorwaarden van het addendum Privacyreglement, middelen en eventuele gebruiksovereenkomst.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.