In welke situaties is recht van bezwaar mogelijk?

U kunt in drie situaties het recht van bezwaar inroepen.

a) Als u vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar heeft tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op een van de volgende grondslagen:
–           noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
–           taak van openbaar gezag
–           het gerechtvaardigde belang van WZU Veluwe

Dit recht wordt toegekend door WZU Veluwe tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waardoor het verwerkingsbelang van WZU Veluwe groter is dan het belang van betrokkenen om de verwerking te laten staken.

b) Als u bezwaar heeft tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing. Hieraan moet WZU Veluwe altijd gehoor geven.
c) Als u bezwaar heeft tegen gegevensverwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met zijn situatie verband houdende redenen. Hieraan moet gehoor worden gegeven door WZU Veluwe tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.